– Sve će biti OK.
    Svi smo u novoj situaciji. Pozdravljamo sve koji mogu da rade da bismo svi imali čemu da se vratimo kada ovo prođe. Mi radimo redovno, većina nas od kuće, i tu smo za vas. Veliki broj privremenih licenci za rad od kuće, koje smo instalirali, radi i pokazuje se kao pun pogodak. Poklon instalacija privremene licence za rad od kuće, za članove Lidder kluba i dalje je moguća, javite se.

– Automatizacija kod korišćenja državne pomoći
    Za firme koje mogu da koriste mere vlade RS za pomoć privredi u vidu uplate dela neto zarade (direktna davanja): Princip je da se ceo iznos zarade redovno obačuna, a da se neto isplati umanjen za iznos koji će država naknadno uplatiti. Umanjenje iznosa neta svim zaposlenima je na većem broju naloga (računovodstveni biroi, npr.) posao koji može da oduzme mnogo vremena, pa smo napravili mogućnost da Lidder pita za iznos umanjenja i da automatski svim nalozima za uplatu neta (šifra 240) umanji iznos. Lidder će pitati za iznos umanjenja samo ako je predviđeni datum isplate u obračunu 04.01.2021, što je i uslov za dobijanje pomoći.
   Dakle, ako pri formiranaju obračuna za predviđeni datum isplate stavite 04.01.2021, Lidder će vas pri formiranju naloga za prenos pitati da li hoćete da automatski umanji naloge za neto za neki iznos. Ako odgovorite pozitivno, nalozi sa šifrom 240 će biti umanjeni za iznos koji ste uneli (predlažemo iznos od 30.367,04) a među formiranim nalozima za plaćanje neće biti naloga za objedinjenu uplatu (porez i doprinosi) jer te dve pomoći idu u paketu, plaćanje PiD se odlaže.

– Pristup ka više baza firmi po PIBovima
    Lidder od ranije ima mogućnost da nekim operaterima omogući pristup samo nekim bazama (firmama) po PIBu i to tako da ti operateri ni ne vide da druge firme uopšte postoje na serveru, ako im nisu dozvoljene. Ova mogućnost je korisna agencijama i firmama kojima se pristupa sa udaljenih lokacija, a gde svaki operater može raditi u samo određenoj firmi (nešto kao stare dislocirane stanice u Lidderu). Od sada je ta mogućnost proširena na više PIBova po operateru, tako da se ova mogućnost od sada može koristiti i za udaljeni rad zaposlenih u računovodstvenim biroima koji imaju potrebu za rad na više firmi, a ne samo na jednoj. Ova opcija jeste primarno pravljena za udaljeni pristup ali se može koristiti i u lokalnim mrežama ako imate operatere koji moraju biti ograničeni pristupom na samo neke PIBove.

– Broj izvoda se preuzima u opis naloga
    Lidder će od sada, prilikom uvoza izvoda iz Halcom programa za komunikaciju sa bankama, u opis stavke koja je promet izvoda staviti i broj izvoda koji banka šalje i upisuje u sam elektronski izvod.

– Pretraživanje svih novosti u Lidderu
    Lidder, kako neki od vas i sami svedoče, postoji decenijama i sve to vreme je vrlo živ proizvod i menja se u skladu sa tehnologijom, vremenom i najčešće u skladu sa potrebama posla. Da bi korisnici bili informisani i da bi mogli da iskoriste sva poboljšanja, svaka promena je opisana u sekciji “novosti”. Vremenom je sekcija novosti narasla na stotine stranica teksta, te smo napravili pretraživanje tekstova novosti, tako da lakše možete pronači neki tekst po delu neke reči. Pretraživanje je korisno kada znate da je neka nova opcija dodata, znate u vezi sa čime je, a ne znate kako se zove i kada je dodata, ali znate da ste to pročitali.
   Lidder je jedini program na našem tržištu koji ovako detaljno i javno (i na srpskom) ima opisane sve promene koje su se dešavale tokom decenija razvoja, a u Lidderu smo ostavili pretraživo 20-ak godina promena. Korisnici koji Lidder novosti vide kao spisak grešaka koje smo ispravili mogu tamo naći sve greške koje smo decenijama pravili 🙂 A svi ostali od sada imaju koristan alat kojim će pronaći kako da koriste neku opciju za koju znaju da je napravljena, ali ne znaju kada je objavljena i kako da je koriste – pa će je kroz ovu novu mogućnost pretrage lakše pronaći.

– Novi eksport format iz svih tabelarnih prikaza
    Iz interaktivnih tableranih prikaza (što su, manje više, svi izveštaji u Lidderu, kao npr. Lageri, bilansi, specifikacije i slično) od sada je u meniju eksport moguće eksportovati i direknto u CSV format, koji se može uvesti u excel ali i u mnoge druge programe za rad sa podacima.

– Automatski multieksport podataka u XLS
    Lidder će od sada automatski, pri exportu interaktivnih tabelarnih izveštaja i kod eksporta delova baze u XLS koji imaju preko 65000 redova podataka, praviti više XLS datoteka jer se koristi XLS format koji ima ograničenje od 65000 redova u jednoj datoteci. Lidder koristi XLS format koji ima ovo ograničenje jer je to mnogo rasprostranjeniji format od novijeg XLSX formata (najnoviji excel) koji ima ograničenje na jedan miliion stavki i koji, za sada, koristi manji broj korisnika.

– Broj dana valute važi i za VD-99
    U podacima komitenta postoji podatak u predefinisanom broju dana plaćanja koji služi tome da se ne mora misliti kod fakturisanja kojem komitentu se koliko dana standardno daje kao rok plaćanja, već se jednom upiše i Lidder onda predlaže to što je upisano za tog komitenta. Od sada ova opcija radi i kod vrste dokumemnta 99 – kod fakturisanja običnih usluga za domaća pravna lica.

– Nova opcija u cloud opcijama – obriši sve xml-ove
    Lidder sarađuje sa mnogim programima za rad sa kasom, i neki od njih su sposobni da svoje datoteke u XML formatu stavljaju na korisnički Lidder cloud, tako da komunikacija bude olakšana (nema dostavljanja i kopiranja datoteka sa specifikacijama prodaje). Ova mogućnost, međutim, ostavlja na slobodu tim programima da datoteke nazivaju po slobodnoj volji tako da Lidder ne zna kako se sve one mogu zvati, i ne može ih automatski brisati nakon X dana jer nemaju definisani prefiks. Za ove situacije je dodata opcija “Briši sve XMLove” koja će nakon određenog broja dana, koji Vi određujete, automatski obrisati sa clouda sve datoteke koje imaju XML ekstenziju.
   Opcija automatskog brisanja sa clouda se nalazi u Lidder/cloud/email opcijama i poželjno je uključiti je jer Vam štedi prostor na cloudu. Ako datoeke ne brišete, a imate 15 prodavnica na primer, na standardno zakupljenom kapacitetu Lidder clouda (koji dobijate uz članstvo) ćete imati mesta za samo nekoliko meseci specifikacija prodaje, koje Vam i inače, nakon uvoza ne trebaju. Lidder cloud kapacitet se deli između Lidder cloud skladišta, automatskog B2B sajta i rada sa specifikacijama prodaje.

– Izmenjeni su obrasci PB2, PK2 i SU1