– Automatizacija novih direktnih davanja
U Lidderu ćete i ova nova direktna davanja RS raditi na sličan način kao u prethodna tri meseca (kao za 4, 5. i 6. mesec 2020). Za iznos umanjenja neta ćete biti upitani pri automatskom formiranju naloga za prenos i biće Vam predložen trenutno aktuelni iznos. Nalog za plaćanje poreza i doprinosa će biti formiran i biće u spisku naloga (za razliku od prethodne automatizacije), pa ako odlažete plaćanja poreza i doprinosa, obrišite taj nalog iz liste napravljenih naloga, pre eksporta. Lidder će pitati za umanjenje neta za sve obračune zarada za 2020. godinu jer ne znamo koliko će trajati ovaj način rada.

Ako Vam umanjenje ne treba, unesite u polje za iznos umanjenja nulu i onda će sve biti redovno. Posebna komanda koja postoji u radu sa nalozima za prenos – za automatsko formiranje naloga za prenos sredstava sa posebnog računa na račune zaposlenih i dalje radi po istom principu – kada je iskoristite i odaberete obračun, nalozi za prenos sa covid računa firme na račun zaposlenih iz odabranog obračuna će automatski biti napravljeni i možete ih samo eksportovati za prenos u program za banku na potpis i realizaciju.


– Dodaci za zaposlene po čl. 18 Zakona
Od sada je omogućeno, u dodacima primanja za zaposlene, odabrati i novi dodatak “Primanja iz člana 18. Zakona”. To su inače dodatna primanja zaposlenih kao pomoć u različitim situacijama (pomoć u slučaju elementarne nepogode, pomoć za kupovinu ogreva i zimnice, pomoć za kupovinu knjiga za decu školskog uzrasta i druge slične pomoći) koje svaka posebno imaju različit neoporezivi iznos koji ćete sami uneti u delu “Granične vrednosti” na 19. mestu u spisku.


– Moderniji način editovanja teksta
Stari korisnici Liddera su navikli na stari princip editovanja kratkih tekstova (dopisa, usluga, propratnih tekstova i sl.), koji je funkcionalan u svakom smislu, ali… moderno vreme zahteva da se u tekst editoru mogu koristiti sistemske copy/paste komande, kao i obeležavanje i mrdanje kursora mišem, tako da je od sada na mestima gde se edituje tekst u Lidderu, editor malo promenjen tako da podržava standardne windows komande, kao i miša. Ono što se ovime gubi je mogućnost crtanja tabela (shift strelice), ali će novi editor uspešno prihvatiti fajlove u kojima takve linijske grafike već ima i moći ćete da editujete sve ostalio sem tih linija. Vreme takvog crtanja linija je definitivno prošlo i mi koji smo to koristili, ćemo morati drugačije da se snađemo.

Preporučujemo korišćenje novog editora, u mnogim aspektima ga je lakše koristiti, ali ako menjanje višedecenijskih navika pravi problem, dodali smo novu opciju za operatera koja omogućava da pojedini operateri sebi “vrate” rad u starom editoru. Opcija će biti dostupna do kraja 2021.god., pa imate vremena da se do tada naviknete na novi editor. Zapravo, novi editor već znate da koristite jer je vrlo sličan notepad-u u windowsu na koji ste sigurno nekad naišli.


– Mogućnost pravljenja finansijskih odobrenja
Finansijska odobrenja koja dajete firmama su relativno česta pojava. Lidder automatski može da pravi i knjiži odobrenja za plaćanje na vreme (za one koji koriste kasa skonto) jer toga, kada ima, ima mnogo, ali postoji mnogo drugih finansijskih odobrenja koja se daju iz različitih drugih razloga. Forma odobrenja je vrlo slična povratu fakture usluga. Omogućili smo da kroz standardni povrat fakture u koju ćete uneti opis i iznos za sva odobrenja koja ćete od sada raditi na taj način, kada je na povratu fakture jedna stavka (koja je u minusu, jer se radi o povratu) Lidder preskoči štampanje naslova “usluge” iznad opisa (teksta usluge u koji ste uneli objašnjenje odobrenja), tako da se povrat fakture usluga može “čitati” kao i svako drugo standardno knjižno odobrenje, sa opisom i iznosom.

Obratite pažnju na to da kod ovakvih odobrenja treba da promenite konto prihoda koji se stornira pre knjiženja naloga. Da podsetimo, pregled i izmenu naloga pre samog knjiženja možete dobiti držanjem tastera Shift dok odgovarate na pitanje da li ste sigurni da idete na knjiženje. Iskoristite to i imaćete u VD-1 sva knjižna odobrenja koja dajete i sve ćete ih lako videti bez potrebe za izradom ručnih naloga i posebnih tekstova koje štampate na memorandumu radi slanja kupcima. Podsećamo ovom prilikom i na to da možete uneti dosta dugačke tekstove u fakturama ako ima potrebe za nekim specifikacijama, javite se podršci za detalje ako Vam trebaju.


– Optimalnije štampanje nalepnica
Štampanje nalepnica koje opciono sadrže bar-kodove, cene i slično, iz dokumenata koji to podržavaju, su dobile još po nekoliko pitanja koja omogućavaju da, bez obzira na format koji odaberete, nalepnice budu štampane optimalnije. Ovo podrazumeva da od sada postoje pitanja koja omogućavaju da se NE štampaju nalepnice koje nemaju bar-kod ukoliko radite sa bar-kodovima, ili da se ne štampaju nalepnice za artikle koji nemaju cenu, kao i da se štampaju nalepnice bez ikakve cene, ali sa svim drugim podacima na nalepnicama.


– Unapred izračunati predlog PDV naknade
Kod izrade kalkulacija koje su ulaz/otkup od poljoprivrednika, posebnom komandom se unosi iznos PDV nadoknade, i od sada će to polje sadržati i predlog iznosa PDV nadoknade: predloženi iznos će biti 8% na odgovarajuću osnovicu, tako da iznos nadoknade ne morate više izračunavati i unositi.


– Nalog magacinu sa brojem pakovanja
Dokument “Nalog magacinu” koji se štampa iz izrade i pregleda (pro)fakture od sada sadrži i informaciju o broju pakovanja koje treba spakovati za porudžbinu, ukoliko je ukljućena odgovarajuća opcija za korišćenje transportnih pakovanja i ukoliko ste taj podatak uneli u okviru podataka o artiklu. U svakoj stavci naloga magacinu će biti ispisan i broj transportnih pakovanja pre konkretne količine tako da će magacionerima biti lakše da odvajaju robu.


– Direktno slanje faktura kupcima
Podsetnik: Da bi poslali fakturu na e-mail kupcu potrebno je da odgovorite na jedno pitanje o slanju na e-mail kod stampe sa D, i to je to. Nije potrebno da napravite PDF, pa da njega šaljete kao prilog kroz neki mail program. Ako ste prethodno uneli e-mail adresu u podacima za kupca taj njegov e-mail će Vam biti predložen i dovoljno je samo potvrditi. Ako ovo već ne koristite (a primetili samo da još uvek ima korisnika kojime se baš ne menjaju navike 🙂 ) nazovite podršku da Vam pomogne u prvom slanju. Kada jednom probate i vidite koliko je brže od standardnog načina, nećete se vraćati na staro, sigurno.


– Eksport faktura u CRF za JBKJS
Podsetnik: Firme koje rade sa javnim preduzećima i imaju obavezu evidentiranja i slanja faktura preko CRFa (Centralni Registar Faktura) u Lidderu imaju mogućnost selektovanja i slanja svih faktura, koje su za JP i imaju unete JBKJS brojeve, u CRF. Fakture se mogu izvoziti u CRF sa pozivom na broj ili sa oznakom, u zavisnosti od toga kako primaoci tih faktura zahtevaju od vas. Iz spiska faktura (koji dobijate automatski ili kada u polju broja fakture ostavite zvezdice) imate komande koje to omogućavaju. Pošto neka od JP zahtevaju da se pored broja fakture nalazi i godina iz koje faktura potiče, možete uključiti opciju za štampu faktura za dodavanje oznake godine na kraju oznake dokumenta. Selekcija faktura se može raditi pojedinačno ili automatski, po unetom periodu, posebnom komandom. Ako imate nedoumice, nazovite podršku i nastavite rad brže nego do sada!