– Export PDP, PB1, OA itd. za portal PU
Obrasci PDP, PB1, OA, OK, PK, PB1Aneks, DK, PBPJ, PBN, PBN1, SU2, SU, PB1Anex1 i SI koji su sastavni deo godišnje poreske prijave i koji se od ove godine isključivo elektronski predaju na portalu PU, su dobili mogućnosti izvoza podataka sa forme obrasca u XML datoteku (fajl) koji portal PU može da uveze. Popunjavanje na portalu je ponekad neobično neefikasno čak i za PU standarde, pa smo napravili pomoćni alat.

Nakon popunjavanja svih (ili neophodnog broja) obrazaca kao i svake godine, u svakom obrascu treba koristiti komandu X. Komanda X će iz navedenih obrazaca izvesti podatke u XML i reći Vam gde se fajl nalazi. Potrebno je uraditi komandu X iz svakog obrasca koji ste popunili, a Lidder će u taj jedan XML za tu firmu, sabirati podatke iz svih obrazaca iz kojih ste pokrenuli eksport, tj. koristili X. Moguće je, na primer, popuniti samo PDP i PB1 i iskoristiti komandu X i obrazac će sadržati samo podatke iz PB1 i PDP obrasca, a da ostalo popunite na portalu nakon uvoza XMLa iz Liddera, a isto tako je moguće popuniti sve i skoro ništa ne popunjavati na portalu.

Komandom Shift+X iz bilo kog od ovih obrazaca praznite XML za PU za firmu u kojoj radite, i krećete sa popunjavanjem iz početka, što treba koristiti na početku popunjavanja prijave ili nakon uvoza obrasca na portal PU kako u XML ne bi ostali podaci iz prethodne godine – od prethodnog predavanja. Malo više detalja pogledajte u helpu pritiskom na F1 nakon ulaska u popunjavanje obrazaca koje radite sa O iz glavnog menija.

– Vaša VP još nije na internetu?!
Probni period se završava, veleprodajni portal je dobio neke nove funkcije, a skoro sve što je planirano od funkcionalnosti je i postavljeno i provereno radi, bube, tj. bagove smo izbacili :-). Sve ovo uključuje i automatsko ažuriranje koje će krenuti svima koji su ga postavili u opcijama web portala, kao i posebne liste komercijalista i artikala koji su za objavu na portalu.

Strah od internet portala koji postoji kod dosta korisnika nije opravdan, jer oni koji su probali, imaju samo reči hvale. Probajte i Vi. Jednostavniji web portal NE POSTOJI. Jedan klik i to je to, bilo da portal koristite za svoju firmu i svoje kupce, bilo da portal koristite u agenciji u kojoj onda komitenti agencije mogu gledati svoje stanje na svom mobilnom, onda kada im odgovara, a bez zvanja agencije.

I da dodamo najbitnije na kraju: Podaci su kod Vas na Vašim računarima, a na internetu se nalazi samo ono što dozvolite. Ako portal želite da probate uz našu pomoć, nazovite nas ili dođite i proći ćemo zajedno sve opcije koje u vezi sa tim postoje. Besplatno za članove Lidder kluba, naravno.

– Samostalno i naknadno usaglašenje O.S.
Zbog nekih, ređih, situacija u kojima usaglašenje poslovnih godina nije uradilo i usaglašenje procenata otpisa osnovnih sredstava, omogućeno je korišćenje komande usaglašenja osnovnih sredstava, naknadno, na već usaglašenim početnim stanjima. Ako iz nekog razloga niste usaglasili osnovna sredstva pri usaglašenju godina, to možete učiniti držanjem Shift tastera dok odabirete usaglašenje godina iz menija bilansi/završni radovi. Ako je usaglašenje osnovnih sredstava već urađeno, Lidder će to reći i pitati da li nastavljate, a ako nije urađeno, bićete upitani da odaberete poslovnu godinu firme u kojoj se nalaze sredstva sa kojima usaglašavate, i usaglašenje će biti izvršeno. Firma koju odabirete za usaglašenje samo osnovnih sredstava može biti iz prethodne poslovne godine, tj. ne mora se iz prethodne praviti tekuća radi usaglašenja kao što je to neophodno kod usaglašenja početnog stanja.

– Kopiranje povrata MP u VP fakturu
Napravljeno je kopiranje stavki iz povrata iz prodavnice u fakturu za one firme koje rade povrat iz MP u VP samo radi fakturisanja. Komanda se pokreće sa Ctrl+F iz fakture gde bivate upitani za broj povrata iz MP nakon čega se faktura automatski popunjava stavkama iz povrata ako još uvek ima količina koje su vraćene.

– Kopiranje povrata VP u Int. Otpremu
Napravljeno je kopiranje stavki iz dokumenta povrata fakture u internu otpremnicu, što će uštedeti vreme firmama koje vraćenu robu drže na drugom magacinu, tj. odmah je prebacuju na neki drugi magacin u odnosu na onaj iz koga je otišla. Za pokretanje koristite komandu F iz interne otpremenice.

– Komanda “1” i iz pregleda MP faktura
U pregledu MP faktura od sada funkcioniše komanda “1” sa istom funkcijom kao što je to i u izradi i u pregledu VP faktura – trenutno menja prikaz dodatne cene u okviru naziva artikla u dokumentu.

– Izvod će od sada dodatno razlikovati plaćanje biznis platnom karticom i proviziju banke, tako da se ta dva iznosa više neće morati ručno dorađivati u automatski napravljenom nalogu za izvod banke. Kod plaćanja karticom Lidder će stati i čekati unos konta.

– Iz porudžbenica se od sada ne može višestrukim Esc tasterom izaći bez snimanja te tako slučajno ostati bez rezultata unosa.