-Operateri svih Liddera, obucite se!
Letnja akcija “Operateri svih Liddera, obucite se!” je u jeku i namenski portal sa majicama je, očigledno, lako koristiti. Stotine operatera koji inače ne koriste on line kupovinu su uspešno naručili i dobili New Dimension majice. Na samo par klikova iz Liddera i Vaša firma može imati isti takav portal na kome će Vaši kupci moći da naručuju Vaše proizvode. Cena rada portala je uključena u cenu Lidder kluba! Što se akcije tiče, zalihe nestaju, par stotina majcici je podeljeno i ostale su samo XL, XXL i XXXL veličine. Požurite!

-Štampa dužih “dvorednih” faktura
… u nekim kombinacijama parametara nije dobro prebacivala stranu, pa se dešavalo da se između prve i druge strane dobije prazan papir. Rešenje je bilo promeniti broj prelomne linije u opcijama, ali su sada i te određene nepredviđene kombinacije broja linija i dužine strane, u slučajevima da faktura ima više stavki čiji se nazivi štampaju u dva reda, predupređene.

-Taster ugovora o radu je dostupan
… na svim vertikalnim rezolucijama. Taster za izradu ugovora o radu i/ili rešenja o godišnjim odmorima je bio nevidljiv na nekim rezolucijama, pa se do ugovora moglo doći samo tastaturom, što je sada unapređeno te se do te funkcije može stići i mišem u svakom slučaju.

-Otkup više nema poresko oslobođenje
Otkupni list koji se dobija na štampi kada se radi otkup sa isplatnom na tekući račun od ove verzije više nema klauzulu o poreskom oslobođenju.

-Unapređena je memorijska efikasnost
Lidder se u situacijama kada na računaru ima izuzetno malo slobodne radne memorije od sada ponaša efikasnije na to malo slobnodnog prostora koje ima na raspolaganju.

-Uvoz elektronske fakture u toku izmene profakture
Uvoz elektronske fakture je od sada moguć i u toku izmene već postojeće profakture. Situacije u kojima se na postojećoj profakturi brišu sve stavke, pa se onda pozove učitavanje profakture sa Cloud skladišta ili sa lokala, od sada će u svim situacijama i svim brojevima stavki raditi kao da je u pitanju nova profaktura.