– e-Fakture
   · Dodata je mogućnost upisivanja komentara kao i ručno upisivanje ‘broja ugovora’, ‘broja narudžbenice’, ‘broja sporazuma’, ‘šifre objekta’ i ‘broja za rutiranje’ ukoliko za to ima potrebe prilikom slanja fakture na servis eFaktura komandom “E”.
   · Podržane su dodatne PDV kategorije (za članove 6/24/61/35/36 zakona o PDV) na osnovu obeležavanja dokumenta komandom “M”, koje se naknadno određuju nakon zadate komande “E” za slanja eFakture a pre konačnog slanja (Lidder je već na osnovu obeležja za oslobođenje upisao PDV kategoriju ali vi možete da izaberete neku drugu kategoriju otvaranjem padajuće liste sa svim mogućnostima vezanim za odabrani član oslobođenja.
   · U status baru Liddera dodato je obaveštenje o tome da li je dokument uspešno poslat na eServis, pored ispisane poruke biće i glasovno obaveštenje.
   · Provera statusa dokumenata se radi automatski na svakih 30 minuta. Za proveru statusa i prijem faktura iz SEFa potrebno je uključiti u parametrima za terminal mod rada “Ovaj terminal se koristi za preuzimanje paketa eServisa”. Statuse za poslate fakture možete videti u “Arhiviranim dokumentima” koje dobijate iz pregleda i pretrage eArhiva (komandom “F9” iz glavnog menija Liddera).

– Proširen UBL XML format
Prošireno je prepoznavanje UBL2.1 XML formata i urađene su razne tehničke promene formata od 27. aprila do danas (27.04.2022.god. objavljena je Lidder verzija 10.99). Oni koji su već krenuli u rad sa eFakturama vrlo dobro znaju koliko je bilo komplikovano poslati eFakturu na eServis (SEF). Delom je razlog bilo to što servisu nisu mogli da pristupe jer nije radio dobar deo vremena, a delom nisu uspevali jer su se svakodnevno menjala pravila rada eServisa, menjan je format XML fajla i slično, a i sad dok ovo čitate najverovatnije nešto menjaju.

Kako smo i najavili prilikom objave prethodne verzije, u dopunjenu verziju sa oznakom 10.99a ugradili smo sve poznate tehničke promene. Zbog daljih tehničkih promena u funkcionisanju eServisa, po potrebi ćemo opet obezbediti dopune verzije. Kada je reč o Lidderu, sve njegove funkcionalnosti u vezi sa slanjem dokumenata na eServis funkcionišu od prvog dana i tako planiramo i da nastavimo.

– Dodatna kontrola prilikom importa u MP
Proširena kontrola provere magacina prilikom importa MP faktura i MP specifikacija prodaje na progrešan/neodgovarajući konto. To praktično znači da kada importujete MP fakturu ili specifikaciju prodaje, Lidder će proveravati samo stanje odabranog konta MP. Ako je u fajlu za import specifikacija za MP sa konta 1340, a vi ste odabrali konto 9120, nećete dobijati poruku da robe nema već da za odabrani konto nema odgovarajućih podataka za import.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 30.04.2022.god. ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća.

– Dodata oznaka JBKJS u pregledu
Od sada se, prilikom biranja komitenta za izradu fakture ili u samom pregledu stanja konta komitenata, vidi nova kolona sa nazivom JBKJS u kojoj odmah možete videti da li firma kojoj fakturišete ima upisan JBKJS broj. Ukoliko ga nema, a trebalo bi da ima, biće potrebno da ga upišete. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, jedinstvene brojeve korisnika javnih sredstava možete uneti i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.