– Eeeee-Fakture
   · Omogućeno je slanje elektronskih faktura i iz VD-6 shodno novom Pravilniku dopune pravilnika o PDV. Ako subjekt javnog sektora uputi zahtev da mu se izda/pošalje i elektronska faktura preko SEFa za izdat fiskalni račun iz maloprodaje, potrebno je da podnese zahtev privrednom subjektu i da dâ izjavu da nije korišćen prethodni PDV kao odbitni. Nakon evidentiranja fakture po fiskalnom računu na SEF, na kasi može da se uradi “refundacija”.
   Na fakturi iz MP koja se poziva na broj fiskalnog računa, iako ste u zaglavlju, komandom “O” uneli broj Fiskalnog računa, potrebno je da taj isti broj upišete i kao dodatni “komentar” ili u polje “Broj narudžbenice” pre nego što pošaljete dokument na SEF. Broj fiskalnog računa po kome šaljete fakturu u SEF se ne prenosi automatski jer, bar za sada, nisu predvideli polje za prenos i tog podatka kroz xml fajl.

   · Omogućeno je obeležavanje po PDV kategorijama i eFaktura izdatih od strane privrednih subjekata koji nisu u sistemu PDVa. Firma/privredni subjekat koji nije u sistemu PDVa, a ima obavezu da subjektu javnog sektora registruje fakturu za izvršeni promet, na dokumentu za export i slanje na SEF automatski će se primenjivati PDV kategorija “SS” što označava da su to posebni postupci oporezivanja, a u ovom slučaju to je “Član 33. zakona o PDV – mali obveznici”.

   · Dodate su poreske kategorije sa šiframa osnova oslobođenja i za dokumenta koja su obeležena po članu 6. Zakona o PDV kada je promet dobara bez naknade predmet oporezivanja. U slučajevima kada imate fakturu koja je za zamenu robe u garantnom roku (oslobođena PDVa po čl.6 Zakona o PDV i bez naknade za zamenu u garantnom roku), pošto je iznos i za PDV i za robu nula, a u pravilnicima i poreskim kategorijama za elektronske fakture ta vrsta kategorije ne postoji i takve fakture je nemoguće poslati na SEF. Naš je zaključak da fakture koje su za zamenu robe u garantnom roku ne treba ni evidentirati preko SEFa.

   · Dodata je mogućnost slanja na SEF i knjižnog odobrenja koje je urađeno kroz VD-99 (povrat izvršene usluge).

   · Dodat je uslov i za proveru novopristiglih dokumenata, pa u momentu kada računar proverava da li ima dokumenata (jednom u 30 minuta), a Vi knjižite u istom trenutku, knjiženje će sačekati par sekundi kako ne bi dolazilo da iznenadnih izbacivanja.