– Štampa rabata na dve decimale
Procenat rabata se u fakturi od sada prikazuje sa dva decimalna mesta, umesto sa dosadašnjim jednim.

– Mod štampe fakture bez rabata
Ovaj čudan mod prikaza fakture na kojoj ste dali rabat, a bez prikazanog rabata je koristan kod izvoza pri kojima carinici, na nekim carinama, obračunavaju carinu “na veći iznos”. Da bi izbegli “veći” i “manji” iznos, a da bi bilo moguće praviti fakture sa rabatom kao i u svim drugim situacijama, ovaj mod prikaza će istu fakturu prikazati (i štampati) sa cenama iz kojih je izbijen rabat u samoj tabeli i bez prikazanog procenta rabata.
Iz pregleda fakture je komandom 1 (broj jedan) omogućeno da se posle promene prikaza dodatne cene sa porezom, pa zatim dodatne cene sa izbijenim rabatom, na treći pritisak dobije i mod rada u kome se procenat rabata NE prikazuje već se prikazuju “neto” cene.
Obzirom na to da se zbog ovog preračunavanja radi posebne štampe mora raditi dosta preračunavanja kako bi iznos poreza i iznos za kupca ostao originalan, može doći do malo većih neslaganja zbog zakruženja zbog toga što cena dobija više decimala nego što je uobičajeno, te je preporuka da se u ovim situacijama fakture štampaju sa 4 decimalna mesta.
Podsećamo ovom prilikom da nije neophodno menjati broj decimala prikaza u opcijama za celu firmu, već je iz glavnog menija komandom M moguće privremeno i lokalno (na tom računaru, samo za tu sesiju) promeniti broj decimala za prikaz.

– Devizni dodatni cenovnici
Dodata je nova opcija za firmu “Cene u dodatnim cenovnicima artikala na koje se vezuju komitenti su devizni” kojom se dodatnih 19 cenovnih grupa proglašavaju deviznim cenovnicima, zbog čega će Lidder u predlaganju cena pri fakturisanju i pri pravljenju izlaza na komision, množiti unetu cenu sa kursom na dan dokumenta za valutu u kojoj se vodi komitent (devizno poslovanje) ili za referentnu valutu, ako Vam devizno nije uključeno.

– Jasnije poruke o grešci
Poruke o situacijama zbog kojih nije moguće obračunati isplatu su od sada jasnije: Osim naziva radnog mesta ili radne jedinice koje nemaju unet koeficijent, a zbog čega se i dobija poruka, poruka će sadržati i ime i prezime primaoca.

– Nivelacija bez promene cenovnika
Pri izradi nivelacije je od sada na pitanje o promeni cene u cenovniku moguće tasterom ESC izbeći promenu cene ali nastaviti unos stavke nivelacije. Do sada je ESC prekidao unos stavke pa je u situacijama gde se ne želi promena cene u cenovniku morala da se unosi stara cena da ne bi bilo promene i da se ne bi prekinuo unos.

– Ispravljena je greška zbog koje se moglo desiti da se prosek koji se automatski dobija za obeleženog zaposlenog, ne uzme u obzir broj meseci koji je naveden u polju pored proseka.

– Ispravljena je greška koja je nastala u prethodnoj verziji, a zbog koja poreska tarifa nije štampana uz šifru bez obzira na stanje opcije za prikaz poreske tarife.

– Ispravljena je greška koja je nastala u prethodnoj verziji, a koja je onemogućava pokretanje izvoza segmenata baze.