– Ubrzan proces knjiženja
Tehničko “knjiženje” dokumenata (tačnije sprovođenje i evidentiranje dokumenta kroz sve propisane i druge evidencije, kao i samo knjiženje) sa više stotina stavki je na nekim mrežama umelo da potraje više desetina sekundi. Od sada će knjiženje i takvih dokumenata trajati dosta kraće, a u prosečnim mrežama bi trebalo da je do 10 sekundi.

– Nova jedinica mere: “Ris”
Jedinicu mere možete odabrati kod unosa novog ili izmene postojećeg artikla jednostavnim skrolovanjem kroz sve unete jedinice mere, pritiskom tastera strelica na dole ili otvaranjem padajuće liste u kojoj su sve jm i odabrati ovu novu koja je na poslednjem, 28. mestu na listi.

– Dorada predlaže poslednje cene
U doradnim kalkulacijama se prilikom dodavanja proizvoda od sada predlaže poslednja proizvođačka cena sa kartice prozvoda koji se dodaje. Do sada je bila predlagana cena iz kalkulacije po kojoj se radi dorada ili nula ukoliko tog artikla nije bilo na osnovnoj kalkulaciji.

– Kartoni primaoca preuređeni
Kartoni primaoca u okviru obračun isplata će od sada biti prikazani grupisani po primaocima tako da se lakim klikom na automatski izdvojeno polje po kome je grupisano može filtrirati, tj. dobiti samo jedan primalac. Vrlo slična operacija je bila moguća i ranije ali se sada isto to dobija elegantnije jer su, takođe, automatski uključeni i zbirevi po grupama tako da je postupak skraćen, i izveštaj je pregledniji. Preglednosti će doprineti i to da karton pri štampi neće imati odštampan sadržaj filtera koji je u smislu kartona nepotreban.

– Obustave i u kartonima zarada
U kartonima evidencije zarada primaoca u okviru obračuna isplata od sada postoji i kolona “Obustave” sa podacima o obustavama, što je propisano članom 122. Zakona. Za automatsko popunjavanje ove kolone, kod onih koji su imali obustave i kredite u isplatama, u kartonima za prethodno isplaćene obračune, neophodno je držati taster “Shift” prilikom klika na taster “Učitavanje evidencije”. Svi sledeći obračuni će automatski popunjavati ovo novo dodato polje u kartonima.

– Ispravljeno popunjavanje M4
Ispravljeno je automatsko popunjavanje M4 obrasca tako što od sada troškovi koji ne čine zaradu i na koje se ne obračunavaju doprinosi ne ulaze u osnovicu koja se upisuje u M4. Takođe, ispravljen je način obračuna dana u situacijama koji je sada u skladu sa nepostojećim pravilnikom po kome svaki mesec ima 30 dana, bez obzira na stvarni broj dana rada.

– Ispravljena je greška zbog koje se moglo desiti da se prosek koji se automatski dobija za obeleženog zaposlenog, ne uzme u obzir broj meseci koji je naveden u polju pored proseka.

– PPDG-2R obrazac je usaglašen sa promenama u pravilniku, ali pošto je 30.03 stigla informacija da se od 01.04 neki obrasci, uključujući ovaj, primaju isključivo elektronski, iako servis za to još uvek ne postoji na portalu Poreske uprave, ostaje eventualno pitanje smisla ove promene. No, obrazac je sada, svakako, usaglašen i tu je ako slučajno zatreba.