-Novi B2B portal
Obzirom na veće interesovanje firmi sa hiljadama aktivnih komitenata, i mnogo više artikala, nova verzija portala je na novom, bržem, serveru koji će komunicirati sa ovom verzijom Liddera još efikasnije. Novi portal kreće sa radom 02.04.2016 i od tada je neophodno imati ovu verziju Liddera kako bi se podaci automatski našli na portalu. Takođe, radi usklađenja kapaciteta pojedinačnih Cloud skladišta i količine podataka koje prikazujete na portalu, napravljena je mogućnost finog podešavanja vrsti izveštaja za komitente koje izvozite na portal. Izveštaja po komitentu za sada ima 5, a po potrebi ćemo ubaciti bilo koji izveštaj koji se za komitenta može dobiti u Lidderu, tj. infopanelu.

Probni period rada automatskog veleprodajnog portala je završen, veleprodajni portal provereno radi. Na jedan klik, komitenti firme ili komitenti agencije mogu imati odabrane izveštaje na internetu i gledati ih sa telefona ili tableta ili kompjutera bilo odakle, a ne samo iz firme za kompjuterom. Ovime će Vaši kupci, ukoliko ste veleprodaja, imati mogućnost da vide svoje stanje ali i da naručuju robu od Vas kada njima odgovara, a komitenti računovodstvenih agencija neće trošiti vreme pitajući za stanje računa, lagera, plaćanja i potraživanja, već će sami pogledati šta ih zanima sa svog telefona.

I da ponovimo, pošto se pokazalo da je najveći strah u vezi sa internetom sigurnost: Ovako kako smo mi napravili automatski web portal, podaci Vam nisu ugroženi ni virusima ni sigurnosno. Podaci su i dalje kod Vas, na Vašim računarima, a na internetu se nalazi samo ono što dozvolite.

Ako portal želite da probate uz našu pomoć, nazovite nas ili dođite i proći ćemo zajedno sve opcije koje u vezi sa tim postoje. Besplatno za članove Lidder kluba, naravno. Pogledajte kako to izgleda kroz nekoliko vrlo kratkih filmova. Takođe, probajete uživo na adresi b2b.nd.rs.

– Rezervisanje broja profakture
Napravljena je nova opcija (nalazi se u opcijama firme) koja omogućava da se jednom dobijeni broj profakture, na početku izrade, ne može promeniti. U slučaju da se ta profaktura uopšte ne napravi broj će ostati neiskorišćen. Kada opcija nije uključena, što je standardno, broj profakture se može promeniti u zavisnosti od toga ko sve još na mreži radi, jer se konačni broj dobija tek pred evidentiranjem profakture za stalno.

– Nove opcije interaktivnih izveštaja
U interaktivnim tabelarnim izveštajima su napravljene opcije za snimanje svoje lične, kao i deljene definicije izveštaja, pod svojim imenom, a koje uključuju i filtere, tako da je od sada moguće praviti sopstvene kolekcije brzih izveštaja koje možete koristiti za sebe ili podeliti sa kolegama. Takođe, napravljena je i mogućnost smimanja konkretnog izveštaja pod nekim nazivom, tako da ga, takvog konkretnog sa tim stavkama i iznosima, može učitati bilo ko na mreži i gledati ga, iako uopšte nije u toj firmi, na primer. Nove opcije se nalaze u menijima “postavke” i “export”, gore desno u odnosu na interaktivne tabele sa izveštajima.

– Veće fotografije na drugom kliku
U Infopanelu u delu sa informacijama o artiklu postoji fotografija preko koje se dodeljuju fotografije jednim klikom na mesto za fotografiju, a ako fotografija postoji biće prikazana malo uvećana. Od sada je moguće kliknuti još jednom na tu uvećanu fotografiju i dobiti fotografiju u punoj veličini preko celog ekrana radi bolje vidljivosti detalja. Veličina te fotografije u punoj veličini zavisi od toga kakvu ste fotografiju dodelili artiklu: Ako je koristite za web portal dovoljno je da bude do 512×512 tačaka, a ako koristite za štampu ponude sa slikama onda bi trebalo da je 1280×1024. Potpuno isto važi i za fotografije komitenata, s tim da se one ne koriste na webu niti u cenovnicima 🙂 Iz pregleda te veće verzije fotografije možete prilagoditi prikaz slike ali i sliku učitati (load) iz fajla ili kopirati (copy) ili nalepiti (paste) iz nekog programa za obradu slika.

– Nove šifre prihoda PU
Dodate su nove šifre prihoda i to 410 i šifre od 628 do 633. Ove šifre se ne prihvataju na portalu PU, ni mesec dana od dana važenja pravilnika, kao što se ne prihvataju ni neke šifre (607) već skoro tri meseca od dana važenja, ali PU nas je sve na to navikla, pa je jedini izbor ručno menjanje ispravnih šifara izveženih iz Liddera, na samom potalu, na neku neispravnu koju oni iz PU kažu, dok ne isprogramiraju portal.

– Kompenzacije sa PIBovima
Iako dokument predloga kompenzacije nema obavezne elemente i ne mora da ima Poreski Identifikacioni Broj, jer se inače obavlja između pravnih lica koja su već imala međusobni promet, pa prema tome sigurno znaju ko su i znaju PIBove jedno drugom, Lidder od sada štampa PIBove komitenata na samom dokumentu. Moć navike je velika, pa pošto je nekada (pre zahteva PTTa da se PIB skloni i da se tamo stavlja PAK broj) PIB postojao, dodali samo ga u obrazac pre same tabele sa spiskom dokumenata.

– Otkup od poljoprivrednika
Ulazna VP kalkulacija se do sada mogla raditi i kao otkup sekundarnih sirovina gde ste uz kalkulaciju dobijali i obračun i isplatni list u zavisnosti od toga da li se roba plaćala u gotovini. Takođe, moguće je raditi automatski obračun isplata za sva lica u nekom periodu. Od sada je sve to moguće i za otkup od poljoprivrednika: Način rada je isti, razlike su male, a određivanje da li je u pitanju kalkulacija za otkup od poljoprovrendika ili otkup sekundarnih sirovina vrši se uz pomoć pitanja koje se dobija pre ulaska u kalkulaciju, ako je uključena opcija za rad sa otkupom.

– Pomereni iznosi na nalozima za prenos.
Povodom zakonskih promena koje su napravile kozmetičke promene u nalozima za plaćanje bilo je dosta problema u praksi, na šalterima koji slepo prate uputstva, mere milimetre visine papira na kome je obrazac odštampan, lenjirom, a sada su počeli na jakom svetlu da upoređuju da li je svako polje identično sa onim zakonskim. Iako je obrazac skoro u milimetar tačan, ispostavilo se da iznos u polju nije upisan baš na mestu na kome oni misle da treba da se upiše pa smo pomerili iznos malo više prema levoj strani okvira u kome se iznos upisuje. Stvarnost na šalterima nekih banaka je sa sumorne prešla na degutantnu verziju, pa toplo preporučujemo zaobilaženje istih prelaženjem na elektronsko plaćanje.

– Nove šifre plaćanja
Lista šifri plaćanja koje možete birati pri pripremi naloga za prenos je proširena sledećim šiframa: 340 do 349, 353, 354, 357 i 358.

– Lager sa minimalnim količinama će za artikle kojih nema na stanju, a imaju uneto minimalnu količinu davati predlog za nabavku sa poslednjom nabavnom cenom ako je ima u tekućoj godini.

– Od sada obračuni isplata koji se izračunavaju duže od 30 sekundi (na starijim računarima) neće praviti probleme u mrežnoj komunikaciji čak iako se rade na (sporim) serverima.

– Omogućeni IOSi bez stavki
Iako IOS bez stavki nisu kompletni dokumenti, u praksi se sreću slučajevi kada se obe strane slažu da je dovoljno da se na IOSu vidi samo ukupan iznos bez stavki sa kojim se obe strane slažu, a da se stavke štampaju samo u slučajevima kada se ukupan iznos ne slaže. Lidder će od sada pri štampi pitati da li da štampa stavke ili samo sume.