– Napravljen povrat rasporeda datog avansa
Od ove verzije je moguće napraviti povrat rasporeda datog avansa po nekom ranije napravljenom rasporedu datog avansa, tako što ćete na novo pitanje o stornu odgovoriti potvrdno i odabrati neki ranije napravljen raspored.

– Promene u POPDV za avanse
Storno avansne fakture i rasporeda datog avansa od sada idu u polje 3.6 KIR, odnosno 8a.5 KUR evidencije, u smanjenje, dok su do sada korigovale svoja osnovna polja. Rezultat je, što se poreske prijave tiče, isti, reč je samo o modalitetu prikazivanja storniranja u POPDV obrascu.

– Dodato je fakturisanje polovne robe
Lidder od sada može obračunavati porez na razliku u ceni za polovna dobra, umetnička dela i sl. po članu 36. Ako imate pravo na ovakvo fakturisanje, to radite iz standardnog fakturisanja, normalno unosite stavke i na kraju obeležite fakturu (komanda M) obeležjem za polovna dobra, umetnička dela i sl. čime ćete osloboditi fakturu standardnog PDVa, i izazvati obračunavanje poreza na razliku u ceni koja sadrzi porez, te odgovarajuću klauzulu na fakturi.

– Emailovi komitenata u copy/paste
U odabiru analitike, kada je na ekranu spisak analitičkih šifara, moguće je tasterom INSert obeležavati proizvoljne pojedinačne analitike radi pravljenja liste ili tome slično. Ovaj način rada se od sada može iskoristiti i za brzo obeležavanje manjeg ili većeg broja komitenata za koje se tada, komandom Ctrl+E mogu brzo dobiti u sistemski clipboard e-mailovi obeleženih analitika.

Na primer: hoćete da pošaljete mail na 5 adresa nekih vaših komitenata: Uđite u spisak komitenata, sa INSert tasterom obeležite tih 5 komitenata, pritisnite Ctrl+E, a potom u programu iz koga šaljete mailove uđite u polje “To” i pritisnite Ctrl+V. Adrese obeleženih 5 komitenata će se tada naći u polju “to”, spremne za slanje emaila.

– Halcom elektronsko bankarstvo import/eksport
Dodata je nova opcija u opcijama firme u Lidderu kojom možete odrediti koju verziju Halcom programa koristite. Ovo je bitno jer su posle verzije 17.xx.20 promenili format importa i eksporta naloga za plaćanje zbog dodavanja adrese primaoca bez koje ne puštaju naloge u promet.

Ako imate staru verziju Halcom programa za komunikaciju sa bankom ne morate ništa raditi, a ako imate novu verziju Halcom programa, čekirajte opciju Halcom >= 17.xx.20 i nalozi će biti u formatu koji odgovara novom Halcom programu.

– Komanda Automatskog odabira stavki u MP
Od sada je moguće koristiti komandu X za automatsko odabiranje stavki za prenos po FIFO motodu i u prebacivanju stavki iz VP u MP, tj. u MP kalkulaiciji.

– Kopiranje VP kalk. u izlaz na komision
Omogućeno je kopiranje VP kalkulacije u izlaz na komision, kao i promena rabata u izlazu na komision sa Shift+R.

– Omogućena izmena količine u izradi u fakturi
Komandom Shift+I u izradi fakture ili profakture od sada možete menjati količine po unetim stavkama, po istom principu kao i kod komande Shift+R za promenu rabata na unetim stavkama. Količine se mogu menjati u okviru internih količina po ulazima sa koje ta stavka skida količinu.

– Dodate nove tehničke optimizacije rada
Od sada Lidder još optimalnije (manje) koristi resurse računara u toku rada, što će doprineti manjoj ukupnoj potrošnji i habanju računara.