– Oooobimno ali brzo!
Pojedine analitičke kartice sa preko 30000 stavki i preko 10000 veza, tj. 10000 dokumenata zaduženja u toku jedne godine su dobile poseban tretman u kontekstnoj analizi i od sada se analize prikazuju dosta brže u odnosu na ranije, tj. trenutno, kao i inače u Lidderu. Čestitamo firmama koje imaju takve komitente, samo nastavite! Brže kompjutere je lako kupiti uz takav posao, a mi ćemo, sa naše strane, uvek drage volje izaći u susret i prihvatiti takve izazove koje samo Lidder može da reši dovoljno brzo !

– Najnoviji kontni okvir!
Da bi prešli na korišćenje najnovijeg kontnog okvira, sa kontnog okvira koji je važio do kraja 2013-te, potrebno je listu preknjižavanja, koju ste sa ovom verzijom dobili, eventualno doraditi i pustiti “preknjižavanje” komandom X iz kontnog okvira. Preknjižavanje, iako se tako zove, ne preknjižava već menja sva knjiženja po starom KO u knjiženja po novom KO tako da nakon toga izgleda kao da ste radili od početka godine po novom. Dakle, nema “zatvaranja kartica” i preknjižavanja sa starih na nove i time gubljenja na kontinuitetu podataka i gubljenja vremena, već se sve odvija za par minuta koliko je potrebno da pregledate i sredite listu (u koju ulazite sa X dok ste u kontnom planu) te da zatim pustite promenu kontnog okvira po toj listi komandom Q. Naravno, radi Vaše sigurnosti, a i za slučaj da se predomislite, dobro bi bilo snimiti arhivu firme pa uraditi navedeno.

Podsećamo da su početkom godine izašle izmene kontnog okvira za koje smo tada napisali da su pravljene bez nekog cilja i bez praktične svrhe. Sada se isto to ponovilo s tim da su ovi najnoviji, izgleda, pročitali šta su radili drugi pre njih, pa je ponešto ispravljeno. Do nove godine je moguće da će neki treći dobiti ovaj posao, pa predlažemo da ne žurite sa primenom ovog najnovijeg kontnog okvira, može da nam se desi neki još noviji i još stručniji tim.

Ako ste u međuvremenu, tj. od januara do septembra ipak prešli na novi, a sada već stari, kontni okvir potrebno je da još jednom pređete na novi-novi kontni okvir. Prelazak ćete uraditi ulaskom u listu preknjižavanja, pa postavljanjem liste preknjižavanja na 1:1 komandom F te unosom 280 kod grupe 290. Ako ih imate, unesite i eventualne dodatne promene od staro-novog do novo-novog kontnog okvira, te pustite preknjižavanje komandom Q. Radite, dakle, posupak koji ste već radili. U helpu za kontni okvir imate objašnjenje postupka i komandi, a slobodno nas nazovite radi pojašnjenja.

U svakom slučaju, pre pokretanja preknjižavanja, što se radi komandom Q iz liste preknjižavanja, nophodno je proveriti listu preknjižavanja, tj. svaki konto u njoj, jer, bez obzira na to što će Vam naša predložema lista najčešće odgovarati, Vaš kontni plan može imati otvorene pozicije koje mi nismo predvideli. Kako god da promenite listu, njen sadržaj uvek možete “vratiti” na fabričke vrednosti komandom I dok ste u listi.

– IOS svima na e-mail
Od ove verzije je moguće poslati IOSe svima na njihove e-mail adrese koje su upisane u šifarniku. Da bi se svi IOSi slali na mail, potrebno je odabrati print izlaz koji je određen za mail nakon odabira grupne izrade IOSa i to je to: uz dobru internet konekciju i ispravno unete email adrese u šifarniku, za par minuta će svi komitenti biti obradovani vašim IOSom u svom e-mail sandučetu! IOSi koji su tako poslati će imate klauzulu o validnosti dokumenta bez pečata i potpisa, a za one koji nemaju unetu e-mail adresu, IOS će biti odštampan na štampaču za koji ćete posebno biti upitani na početku slanja. Imajte u vidu da prosečno slanje jednog maila na prosečnoj brzini slanja od 1 Mb/s (to je onaj manji broj u oznaci vaše internet konekcije) traje oko 10-ak sekundi, pa pomnožite to sa brojem komitenata kojima ćete slati mail i uzmite to u obzir jer će Vam terminal sa koga šaljete biti zauzet slanjem.

– PU: Poluzvanične promene
U novim definicijama šifarnika koje su stigle uz ovu verziju i koje su trenutno aktuelne na našim serverima na internetu, nalaze se izmene koje omogućavaju neke nove kombinacije šifara prihoda za primaoce 01,02 i 08 i to po obaveštenju PU od 29.09.14. Takođe napravljene su izmene u generisanju PPPPD XML datoteke kojim se preskače kontrola portala za slučajeve isplate poreza i doprinosa bez neta, za nepun fond dana, i to po usmenom uputstvu PU. Iz ovoga se vidi da PU počinje i zvanično da primenjuje princip po kome se ništa zvanično nije desilo, po kome se ne menja ni pravilnik ni šifarnik, a gde se faktičko stanje menja iz dana u dan. Nezavidna situacija, ali mi, zahvaljujući vašim povratnim informacijama, Lidder brzo prilagođavamo novonastalim situacijama, i uspešno radimo na tome da, što se nas tiče, izmena bude što manje, tj. da ih još bolje predviđamo.

– PU: beskonačni test…
Testiranje programa koji pravi Poreska Uprava i dalje traje, iako je prošlo godinu dana nakon što je program trebalo da bude završen i proveren. To pravi štetu svima, a naročito onima koji po njihovom nalogu pristaju da stave famoznu šifru 199 u svim slučajevima u kojima program-portal PU ne radi. Problem će nastati kada se ti podaci sa uplatama sa te, nepostojeće, šifre 199 ne nađu tamo gde treba: godine će prolaziti dok im budete dokazivali da su Vam oni rekli da stavite 199 i da nije moglo drugačije zbog njih, a ne zbog Vas. Molimo one koji ipak koriste puštanje isplate bez ikakve kontrole, tj. šifru 199, da ne traže od nas da njihove greške implementiramo u Lidder, već da od njih, Poreske Uprave, traže da greške isprave.

– Isplatni list, tj. obrazac “Obračun zarada” više ne sadrži datum štampe, jer podatak nije propisan. Ako je nekom ovaj podatak na listiću potreban, može ga dobiti uključenjem opcije za štampu operatera i terminala na dokumentima.

– Autopovezivanje x2
Automatsko naknadno povezivanje stavki po iznosima, koje se pokreće komandom Y iz režima povezivanja, od sada, osim jasnih stavki u okviru odstupanja / praga tolerancije koje ste zadali, povezuje i po 2 stavke plaćanja na jednu stavku zaduženja kao i jednim delom stornirane, a drugim delom plaćene dokumente što značajno poboljšava naknadno povezivanje na dugačkim karticama ali i dalje ostaje u domenu povezivanja samo očiglednih, tj. jasnih stavki.

– Specifikacija za 2 godine
Specifikacija analitike je od sada dobila mogućnost uzimanja prethodne poslovne godine u obzir. Ako na pitanje o datumu početka uzimanja podataka odgovorite datumom iz prethodne godine, bićete upitani za izbor preduzeća za tu prethodnu poslovnu godinu kao i za konta iz te prethodne godine koja će biti sabrana i prikazana sa podacima iz godine u kojoj radite specifikaciju. Ovim je omogućeno lako predavanje određenog dodatka uz PPPDV, tj. izveštaja koje PU traži, a koji uključuju i podatke iz prethodne godine.