– e-Fakture
   · Sistem Elektronskih Faktura (SEF) još uvek ima izmene na funkcionisanju. Nadamo se da će sistem biti stabilan, kao i da će svi nedostaci biti rešeni do 1.1.2023.god. kada počinje kompletna primena sistema elektronskih faktura. Za sada je potrebno proveravati šta se dešava na SEFu. Mi težimo ka tome da sve što je potrebno radite u Lidderu i da ne pristupate SEFu uopšte, da kompletan rad sa eFakturama završavate u LIDDERu. To i jeste slučaj, ali, bar za sada SEF nam ne daje potpunu sigurnost u ispravnost informacija koje od njih dobijamo.

Pripremamo radionice za rad sa eFakturama. U novembru i decembru ćemo organizovati radionice na kojima ćemo vam pokazati kako brzo i lako, bez muke, možete komunicirati sa SEFom bez izlaska iz Liddera. Pored svih uputstava i primera koje dajemo kroz novosti i help, imate mogućnost da se kao član Lidder kluba prijavite i za našu „eFaktura-Radionicu”.

   · Prilikom slanja Avansne fakture (AF) na SEF, ako ste uneli referencu u polju „Osnov za avansno plaćanje“ taj broj će automatski biti upisan u „Reference – broj narudžbenice“ i kao takav će biti prenet i na SEF. Poziv na broj za plaćanje po AF se neće upisivati na štampanom dokumentu AF (papir ili PDF) kao što to nije bio slučaj ni do ove izmene, ali se neće ni prenositi na SEF jer je to AF za već izvršeno plaćanje po profakturi/ponudi. Ako se datum slanja i izrade AF razlikuje od datuma izvršene uplate avansa, potrebno je da pri izradi AF izvršite izmenu datuma u zaglavlju dokumenta (komanda “I”). Izvršite izmenu tako što ćete u polja „Dat.otp.” i „Rok plaćanja” uneti datum kada je izvršeno avansno plaćanje.

   · Prilikom slanja Konačne fakture koja se izdaje na osnovu prethodno izdate Avansne fakture, koja je evidentirana na SEFu, biće preuzet podatak o broju i datumu AF za avansno plaćanje ako ste povezali AF sa avansom koji ste iskoristili (da bi taj podatak bio uzet u obzir potrebno je da AF bude prihvaćena od strane primaoca). Takođe, u klauzuli u vezi sa obračunom PDVa će pisati “Datum obračuna PDVa je datum plaćanja” i to je u stvari datum AF na osnovu koje je izdata Konačna faktura.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.08.2022.godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.

– Promenjen je format NZP za Trezor
Od 1. septembra 2022. godine, za plaćanja koja se vrše preko Trezora promenjen je format naloga za plaćanje. Ako ste korisnik budžeta koji komunicira sa Trezorom putem posebnog portala, tj. šalje/exportuje naloge za plaćanje, potrebno je da u Parametrima za firmu u “E-Banking” postavkama čekirate polje “ePP”. Ako koristite i neki drugi e-bank program onda u padajućem meniju za odabir birate “ePP”.

– VAŽNO obaveštenje:
Kako ste verovatno već čuli, još od januara 2020. godine Microsoft više ne održava operativni sistem Windows 7, a u januaru 2023. godine i Windows 8.1 izlazi iz održavanje i upotrebe. Lidder će, takođe, od početka januara 2023. godine prestati da podržava Windows 7 i Windows 8.1 operativne sisteme. Iako svi znamo da novi sistemi ne donose brzinu i odzivnost u radu, primorani smo da ih pratimo. Microsoft je objavio da krajem 2025. godine planira i prestanak održavanja Windows 10 operativnog sistema, pa vam skrećemo pažnju na ovu informaciju kako biste je uzeli u obzir pri budućem planiranju za kupovinu novog hardvera i operativnog sistema. Mi ćemo svakako nastaviti njegovo održavanje sve dok ga i Microsoft bude održavao.

Do kraja ove godine, svi koji koriste operativne sisteme Windows 7 i 8.1, morali bi da pređu na operativne sisteme Windows 10 PRO ili 11 PRO.