– Fakture bez pečata i potpisa
Donet je propis po kome se fakture, koje su generisane na računaru, mogu izdavati bez pečata i potpisa. I to bez bilo kakvog pečata i potpisa – nije potreban ni elektronski potpis. Većina ovoga važi još od 2013-e godine. Podsećamo da u Lidderu postoje dve opcije za firmu u vezi sa ispisom klauzule da je faktura važeća bez pečata i potpisa i potrebno je da ih uključite (jedna je vezana za štampane fakture, a druga za fakture koje se šalju na mail). Ovom prilikom, takođe, podsećamo da se svi dokumenti, pa i fakture, mogu iz Liddera slati na mail direktno i brzo putem Lidder direktmail servisa. Ako ga niste do sada koristili, vreme je da počnete, mnogo je efikasnije od klasičnog pravljenja PDFa, pa priključivanja tog PDFa na mail, pa slanje maila iz nekog mail klijenta. Našim servisom se na desetine mailova može poslati za minut (dobar primer je slanje svih IOSa mailom odjednom), a klasičnim načinom je za to potrebno dosta vremena.

– IOSi i komp. bez pečata i potpisa
Ako Vam je uključena opcija da su dokumenta validna bez pečata i potpisa, onda će od ove verzije i na IOSima koji se štampaju biti ispisana klauzula o validnosti bez pečata i potpisa. Kada IOSi idu na email to se podrazumeva. Isto važi i za kompenzaciju.

– Više stavki po dokumentu
Dokumenti izlazne fakture, razduženja MP, VP ulazne kalkulacije i MP ulazne kalkulacije za ulaz od dobavljača direktno od sada mogu imati maksimalnih 990 stavki u odnosu na dosadašnjih 768. Specifikacija materijala gotovog proizvoda od sada može imati 512 stavki umesto dosadašnjih 300. Firmama koje koriste ovolike dokumente poručujemo: samo tako i samo napred!

– Poboljšana specifikacija faktura
Specifikacija faktura od sada ima drugačiji izgled odabira opcija u startu i dve nove kolone podataka: PDV i Prihod od Usluga. S obzirom na nove kolone moralo je biti promenjeno i kontiranje koje predlažemo da proverite pre nego što počnete da koristite novu specifikaciju i to komandom K kada ste već u odabiru parametara za specifikaciju.

– Dodatni mail za slanje dokumenata
Kod unosa komitenta je od sada moguzće uneti još jedan, dodatni mail koji će se koristiti kao predlog kod direktnog slanja dokumenata komitentu iz Liddera. Ako se taj dodatni mail ne unese, biće predlagan do sada već uneti mail. Ako ga unesete, Lidder će koristiti taj novi, dodatni, mail za slanje. Ovo je korisno za firme koje prelaze na elektronsko slanje dokumenata pa im je potrebno da imaju standardnu mail adresu komitenta za kontakt, ali i jednu dodatnu, za slanje dokumenata.

– Otpis sopstvenih proizvoda iz MP
Knjiženje sopstvene potrošnje/kala/loma/rastura je od ove verzije moguće raditi i za sopstvene prizvode u MP koji se vode na pogonskom knjigovodstvu (912). Da bi se ova operacija ispravno proknjižila neophodno je da u sistemskoj listi kontiranja na mestu 4 postavite konto otpisa sopstvenih proizvoda na pogonskom (obično 9830) da bi Vam taj konto bio predložen prilikom knjiženja otpisa sopstvenih proizvoda u MP.

– Štampa pojedinačnog virmana na obrascu
Omogućena je štampa naloga za prenos (virmana) na pojedinačnim obrascima na laserskim i drugim ne-matričnim štampačima. Ako Vaš štampaš može da prihvati jedan nalog za prenos (jedan komad papira 20×10) sa unapred odštampanim obrascem, onda iz Liddera možete odštampati samo sadržaj, ako na tom printer izlazu definišete da je štampač “traka obrazaca”. Ako imate ovu potrebu predlažemo da u printerima definišete novi printer izlaz (novi broj za štampač, na primer broj 8) i da na njemu namestite opciju za štampanje virmana, te to koristite kada štampate samo sadržaj virmana. Kada štampate virman bez te opcije, Lidder će štamapti i linije, tj. sam obrazac (i podatke) koji je isti kao i onaj iz knjižare, ali neke banke to neće priznavati, pa je zato omogućeno i štampanje samo sadržaja.

– Promet perioda sa ukupnim saldom
Promet perioda (to su bruto bilans ili zaključni list kada se zada startni period OD) od sada u grupi kolona Saldo uzima i iznose iz grupe kolona početno stanje.

– Obračun porodiljskog bolovanja za preduzetnice
Od prethodne verzije je moguće obračunavanje porodiljskog bolovanja za preduzetnice koje su se opredelile za ličnu zaradu. Od sada postoji nova vrsta primanja – vrsta vremena u karnetu (153) za preduzetnice porodilje i nova šifra prihoda (1**206000) za primaoca 03.