– Eeeee-Fakture
   · Od sada na SEFu, na standardnim elektronskim fakturama, uvek piše da se PDV obračunava na osnovu datuma prometa bez obzira da li se datum izdavanja fakture i datum prometa poklapaju ili ne.

   · Veličina datoteke priloga koji se šalju na SEF je od sada iskazana u megabajtima (MB). Maksimalna veličina datoteke može biti 25 MB sa maksimalno 3 priloga, jedan prilog je faktura u PDFu koji se automatski generiše iz Liddera, a možete dodati još 2 PDF fajla, po potrebi.

   · Ako je u parametrima za operatera unet PIB za koji je dozvoljen rad, pri pozivu komande “F9”- Dokumenti za preuzimanje, operater može da vidi samo pristigla dokumenta za taj određeni PIB.

– Izvoz obrasca OPPSS u XML
Omogućen je izvoz obrasca OPPSS (Obaveštenje o prometu Poljoprivrednih Proizvoda i Sekundarnih Sirovina) u XML format po strukturi Poreske uprave i pogodan je za uvoz u aplikaciju “ePorezi”.

Priprema za izvoz OPPSS obrasca u XML po strukturi PU se radi iz menija Pregled/Specifikacija/Analitike. Unosite željeni konto dobavljača i na pitanje “Pripremaš specifikaciju otkupa PP i SS za OPPSS prijavu?” potrebno je odgovoriti potvrdno. Unosite period za koji želite specifikaciju i u dobijenom prikazu će biti svi podaci koji su potrebni za formiranje OPPSS obaveštenja u XML formatu.

Eksport prikazanih podataka dobijate izborom “XML” iz odabranog “Eksporta”, da bi fajl bio potpun potrebno je uneti i JMBG podnosioca prijave. Za ispravnost fajla koji izvozite OBAVEZNI podaci koje zahteva PU su: “Naziv”, “PIB/JMBG”, “Adresa”, “Opština” i “Telefon”. Ukoliko nemate upisane sve podatke, videćete prazna polja u tabeli, a i Lidder će Vas obavestiti šta od podataka nedostaje i moći ćete da ih dopunite.

Pitanje “Pripremaš specifikaciju otkupa PP i SS za OPPSS prijavu?” će se pojaviti samo ako je uključena opcija za Firmu “Ulazna kalkulacija se može raditi i kao otkupni list”.

– Štampa fakture sa akciznom robom
Pri fakturisanju sa neakciznog magacina akciznih proizvoda na fakturi će se od sada ispisivati i tekst: “Akciza je obračunata i plaćena u iznosu: xxx din.” i to samo ukoliko je u nekom od prethodnih procesa akciza obračunata i plaćena. Uslov za obračun akcize na neakciznom magacinu proizvoda je da je za proizvod unet iznos akcize i odabrana analitika za knjiženje na kontu akcize.

– Nova jedinica mera kWh
U odabiru jedinice mere u šifarniku artikala dodata je nova jedinica mere “kWh”.

– Analiza robnog prometa
Proširen je naziv kolone “Artikal” na više od 32 karaktera + dodata je mogućnost uključenja kolone “Šifra artikla kod dobavljača”.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 30.09.2022. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.

– VAŽNO obaveštenje:
Kako ste verovatno već čuli, još od januara 2020. godine Microsoft više ne održava operativni sistem Windows 7, a u januaru 2023. godine i Windows 8.1 izlazi iz održavanje i upotrebe. Lidder će, takođe, od početka januara 2023. godine prestati da podržava Windows 7 i Windows 8.1 operativne sisteme. Iako svi znamo da novi sistemi ne donose brzinu i odzivnost u radu, primorani smo da ih pratimo. Microsoft je objavio da krajem 2025. godine planira i prestanak održavanja Windows 10 operativnog sistema, pa Vam skrećemo pažnju na ovu informaciju kako biste je uzeli u obzir pri planiranju kupovine novog hardvera i operativnog sistema. Mi ćemo svakako nastaviti njegovo održavanje sve dok ga i Microsoft bude održavao. Do kraja ove godine, svi koji koriste Windows 7 i 8.1 morali bi da pređu na Windows 10 PRO ili 11 PRO operativni sistem kako bi nastavili sa radom u Lidder-u.