– Novo oslobođenje u obračunu isplata
Dodata je nova vrsta oslobođenja za primaoca isplate. Nalazi se pod nazivom “novootvorene f.” i na kraju je spiska olakšica kod primaoca. To je rezultovalo novim šiframa prihoda koje je portal PU počeo da podržava, a koje će Lidder sam formirati ako u primaocu odaberete novu olakšicu za plaćanja poreza i doprinosa po čl.21đ Zakona o porezu na dohodak i čl.45g Zakona o doprinosima. Propisi su u primeni od 01.10.2018.god.

– Podrška novim e-banking formatima
Dodate su nove „e-banking“ postavke za Halcom i OfficeBanking program u okviru parametara firme. Lidder radi paralelno sa novim i sa starim verzijama e-banking programa, a na vama je da u Lidderu odaberete opciju koja odgovara verziji koju imate instaliranu. Isto važi i za Halcom i za OfficeBanking program.

– Nov način upisa rasporeda datog avansa sa internim obračunom u PDV evidenciju
Raspored datog avansa sa internim obračunom će se od sada malo drugačije upisivati u PDV evidenciju. PDV iz rasporeda datog avansa sa internim obračunom PDVa će biti upisan u polje 3a.3 odakle će ući u zbir u 3a.7 odnosno 3a.9, iz 3a.9 se dalje prenosi u 8e.2 kao obračunati PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

– Obimne evidencije sa bržim reobračunom
Obračunavanje evidencija za firme sa više desetina hiljada dokumenata u novim PDV evidencijama je od sada primetno brže na terminalima i traje oko minut.

– Novi alternativni nazivi artikala
Alternativni nazivi artikala se od sada mogu unositi kroz standardni interfejs za izmenu i unos artikala. Osnovna ideja je da se omogući unos naziva na drugom jeziku, te da se tako uneti nazivi štampaju na fakturama, kada korisnik to odabere. Promena načina prikazivanja naziva (alternativni/standardni naziv) se vrši komandom ctrl+O iz izrade ili iz pregleda (pro)fakture. Kada se odabere alternativni ili standardni naziv, onda to važi i za dokumente koji se štampaju iz same fakture (prevoznice, otpremnice i slično). Po izlasku iz rada na fakturi ili iz pregleda, način prikaza se automatski postavlja na standardni. Alternativni nazivi se mogu videti i u toku odabira analitike artikala istom komandom, tj. sa Ctrl+O dok ste u samoj listi, pri odabiru artikala.

– Prošireno pretraživanje artikala
Pri traženju artikla u izboru šifre (komandom ctrl+F ili F3), od sada će se (ako ste uključili pretraživanje po svim podacima) u pretragu uzimati i šifra kod dobavljača, interni opis artikla, kao i alternativni naziv.

– Još informativniji Info panel
Info panel od sada sadrži i šifru kod dobavljača i opis artikla koji možete unositi pri unosu ili izmeni artikla.

– Obrazac „Izveštaj o knjiženju“ od sada ima više mesta za unos teksta.

– Dopunjen obrazac “Potvrda o predaji menice”
Obrazac „Potvrda o predaji menice“ je izmenjena na par mesta, a u naslovu je dodato mesto na kome je moguće upisati NE, ako su u pitanju NEregistrovane menice. Ako su u pitanju registrovane menice, to polje ostavite prazno.

– Otklonjeno retko pojavljivanje problema kod formiranja naloga izlaza robe u firmama koje nisu u sistemu PDVa.
Greška je uzrokovala nemogućnost knjiženja zbog ugrađenih preventivnih kontrola ispravnosti. Ovaj problem se više neće javljati.