– APR aplikacija kasni
APR je umesto isporučivanja gotove aplikacije isporučio izjavu da će aplikaciju za dostavljanje FI-2014 obezbediti do 28.02.15. Zbog toga su rok za dostavu izveštaja za statističke i druge potrebe pomerili za mesec dana kasnije. Do tada, ili do neke sledeće izjave, mi smo spremni i čekamo na njih. Ovakve “vesti” prenosimo ovde za slučaj da počnu (kao PU prošle godine) da se pravdaju čekanjem na nas, tj. da se poslovni softver prilagodi novim propisima. Ovakvo kašnjenje bi bilo neozbiljno da nije u pitanju cela država koja sada čeka sa predajom završnih. Ali, pošto u pitanju jeste država, a koju svi mi čekamo, onda je verovatno sve onako kako mora biti i kako smo zaslužili… A i navikli smo?

– Novo zatvaranje klasa
Automatsko generisanje naloga za zatvaranje klasa prihoda i rashoda je od ove verzije malo drugačije kontirano, tj. na 711 od sada idu samo knjiženja sa 590 i 690 (za poslovanja koja se obustavljaju). Ove promene su nastale u sklopu promena bilansa i novog kontnog okvira i ovom prilikom podesećamo da konta koja Lidder uzima pri zatvaranju možete i promeniti u sistemskoj listi kontiranja, ako je neophodno.

– Automatsko ažuriranje sa NBS
Novododata opcija terminala za automatsko ažuriranje kursne liste služi tome da kompletna kursna lista, za valute koje ste eventualno uneli u listu valuta pri unosu kursa u Lidderu, bude ažurirana jednom dnevno sa servisa NBS. Do sada je bilo moguće da kod unosa kursa kažete Lidderu da ažurira krus sa NBS prilikom samog unosa, a sada se to, uz pomoć ove nove opcije, automatizovano. Uključite je (na serveru) i uvek ćete imati ispravan kurs sa NBSa za sve valute u kojima radite za taj dan.
Ova opcija će funkcionisati bez obzira na to da li firma u kojoj radite ima ili nema pravo devizno poslovanje, i uz pomenutu opciju imate i mogućnost da odredite sa koje će se valute u NBS ažuriratu REF valuta. Da podsetimo, REF (referentnu) valutu koriste firme koje žele da imaju svoje poslovanje prikazano i u nekoj valuti ali da pri tome ne vode devizno niti rade sa inostranstvom.

– Kompenzacija ima nove naslove
Kompenzacija je od sada malo drugačija u smislu naslova “leve” i “desne” tabele, kojima su, godinama, bila zamenjena mesta. Sadašnji nazivi tabela u kompenzaciji su dosta logičniji nego ranije iako je i iz samog dokumenta jasno gde se čiji podaci nalaze.

– OPJ isplate više ne postoje
OPJ obrasci su ukinuti početkom 2014-e godine. Zbog toga, dodatne OPJ isplate više ne postoje u Lidderu, osim u meniju pregleda ne bi li se mogle pregledati stare, izrađene 2013 i ranije. Izbačena je opcija za rad sa OPJ isplatama, kontiranje za njih, stope poreza za posebne OPJ kao i mogućnosti formiranja specifikacije za OPJ 7 i OPJ 7 kod otkupa. Sve što je obračunavano dodatnim OPJ isplatama od sada možete obračunavati kroz obračun isplata prihoda van radnog odnosa.

– Omogućena naknadna promena mesta isporuke
Uvedena je nova opcija za operatera koja dozvoljava naknadnu promenu mesta isporuke (alternativne adrese kupca kome se fakturiše) na proknjiženim fakturama. Promena se radi po istom principu kako se rade i druge promene pratećih podataka na već proknjiženim dokumentima, tj. sa Shift+I iz pregleda fakture gde ćete biti upitani i za promenu dodatne adrese, ako Vam je to, kao operateru, dozvoljeno i ako radite sa alternativnim adresama isporuke.

– Lidder će od sada automatski ažurirati sistemske postavke serverskog mrežnog servisa na računaru koji je u ulozi servera radi bržeg rada, te ćete zbog toga eventualno biti obavešteni o toj promeni kada će Vam možda biti zatraženo da restartujete računar. Ako se to desi, biće ispisano crvenim slovima u konzolnom ispisu iznad prozora za unos šifre operatera. Detalji oko neophodnih sistemskih postavki (registry) su opisani u uputstvu u sekciji “instalacije/administartorski detalji” ukoliko ima potrebe da se te izmene urade ručno, o čemu će Vas Lidder, takođe, obavestiti. Promene, tj. ubrzanja koja će uslediti će biti primetne na serverima koji imaju preko 400 (četiristo) baza na jednom računaru u ulozi servera a kojima pristupa više računara – terminala u isto vreme.

– Kod povrata iz prethodne godine je omogućeno korišćenje cena sa kartice ili cena iz dinarskog cenovnika i to pritiskom na taster 6 pre unosa stavki, čime se olakšavaju unosi povrata u kojima postoji potreba za primenom cena sa kartica i cena iz dinarskog cenovnika.

-Kod povrata robe iz prethodne godine je od sada onemogućena izrada specifikacije po računima za povrat, jer se radi o prethodnoj godini pa specifikaciju nije moguće napraviti automatski.