– Nova generacija pa i novi izgled
Iako funkcionalno skoro identična, nova generacija Liddera u kojoj ste sada, u finalnoj fazi prelaska na nove tehnologije zaslužila je i dobila i novi izgled. Na stotine detalja su sada rafinisani i lepši. Ultra moderno i novo radno okruženje je spremno i čeka odabir korisnika koji ih mogu slobodno pregledati (u opcijama za Operatera Audio/Video) i odabrati za rad jednu od devet. Potrudili smo se da bude različitih stilova – za svakoga po nešto lepo.

Lidder je vremenom od knjigovodstvenog računovodstvenog rešenja iz 1991.godine, postao program ERP klase sa ugrađenim praktičnim mogućnostima iz specijalizovanih programskih rešenja kao što su CRM, DMS, BI, Cloud (i raznih drugih skraćenica). Strane skraćenice, ali srpski Lidder 10 MRS za srpsko tržište :-). Idemo dalje, u susret Windows-u 11 koji će uskoro postati aktuelan i neizbežan. Lidder, da se pohvalimo, već radi na Windows 11! Isto tako, idemo u susret i elektronskom poslovanju, što će uključivati i elektronske fakture ali i druge elektronske dokumente koji će se uz pomoć Liddera primati i slati, ali i čuvati i kategorisati u smislu arhivske građe.

– Promenjena PPPPD prijava
Promenjeno je popunjavanje PPPPD prijave za lica za koja se koriste olakšice OL-23 i OL-25 od 1.10.21.godine, po najnovijem uputstvu PU.

– Predlog sigurnosnog nivoa za priloge
U parametrima za Firmu, dodata je nova opcija “Podrazumevani sigurnosni nivo za novi prilog”. Nije jednako važno u svakoj firmi, ali najčešće nije uputno da svi operateri mogu da vide sve, pa upravo zato postoji mogućnost da bude određen parametar za svaku firmu posebno. Tako, na primer, za neka dokumenta koja su od veće važnosti nivo vidljivosti može biti smanjen i dozvoljen samo određenim operaterima. Na firmi je da odluči šta želi i tako podesi u samom programu.

– Fakture u UBL2.1 i u UPSS3.1 XMLu
Lidder još od 2006.godine šalje elektronske fakture svaki put kada se fakura šalje mejlom. Lidder je osim PDFa, koji se može štampati, oduvek slao i XML – elektronsku verziju fakture koju je kupac mogao da učita/uveze kod sebe u sistem (već smo nekoliko puta pisali o tome, ali tema je i dalje aktuelna). Od sada će Lidder, automatski i bez intervencije korisnika, osim PDFa i UPSS XMLa koji je do sada pravio i slao, slati dodatno i UBL2.1 elektronski XML format. Vaši kupci će moći da iskoriste i taj najnoviji format koji je prihvaćen u Evropi i koji će i kod nas biti prihvaćen – nakon što ga naši zakonodavci eventualno malo preprave (da ne bude baš da ništa nisu dodali… Mora da oni znaju da naprave boljim nešto što se već koristi svuda u svetu, jelte.).

Dok svi, zasad, samo pričaju o tome mi smo odlučili da stvarno nešto i uradimo i evo, Lidder, pa time i njegovi korisnici, od sada u praksi šalju nešto o čemu svi samo pričaju. Što se države tiče, još uvek menjaju sve redom i to svaki dan. Mi smo spremni, a kada će država stvarno krenuti, videćemo. Iz Liddera se sakao automatski šalju fakture u elektronskom obliku, i to i u starom formatu (UPSS XML) koji radi već 15+ godina, a od sada i u najnovijem (UBL 2.1 XML) formatu.

– Nalozi za knjiženje do 2000 stavki.
Proširenje maksimalnog broja stavki naloga za knjiženje će imati uticaj na firme sa velikim brojem knjiženja ili velikim brojem primaoca zbog čega imaju veliki broj stavki knjiženja. Od sada će i te firme sa velikim brojevima stavki u pojedinačnim nalozima imati svoja redovna knjiženja u jednom nalogu. Primeri tolikih pojedinačnih naloga su, npr: knjiženja zarada sa velikom brojem primalaca, knjiženja obračunskih kursih razlika sa velikim brojem inokupaca, dobavljača, valuta i slično. Naravno, brzina rada ostaje nepromenjena, tj. skoro trenutna.

– Više VD sa 250 prošireno na 990 stavki
Proširen je maksimalni broj stavki internih otpremnica, posebnih trebovanja materijala, kala, loma i rastura i izlaza na komision. Sve te vrste dokumenata od sada mogu imati do 990 stavki. Ovim će biti zadovoljeni i relativno retki slučajevi poslovanja u kojima je bilo potrebe za ovoliko stavki. Naravno, brzina rada ostaje nepromenjena, tj. skoro trenutna.

– Prenos iz VP u MP do 990 stavki
Proširen je maksimalni broj stavki kalkulacija prenosa iz VP u MP i od sada može imati do 990 stavki umesto dosadašnjih 499. Direktan ulaz u MP ostaje sa kapacitetom od 990 stavki, kakav je i bio. Ovim povećanjem olakšano je pravljenje kompletnih povrata iz MP koje se zatvaraju ili inicijalnih velikih nabavki kada se MP otvara i sličnih situacija. Podrazumeva se da svi importi iz XML datoteka ili iz drugih dokumenata nastavljaju da rade kao i do sada. Naravno, brzina rada ostaje nepromenjena, tj. skoro trenutna.

– Monitori: snažna preporuka
HD rezolucijama snažno preporučujemo, kao i rad na dva monitora ukoliko želita da efikasno radite sa velikim brojem dolazećih elektronskih dokumenata. Ako Vam je predlog čudan, nazovite nas i dođite da vidite kako to dobro radi i izgleda u praksi. Lidder je alat pravljen da profesionalcima pomogne da budu efikasniji u svom radu, pa otuda i ova preporuka iz najbolje prakse. Da Vas podsetimo: mala ušteda na monitoru stvarno nije nešto što bi trebalo da radite, to Vam je alat za rad i na njemu radite po 8 sati svaki dan. Neki svakodnevni poslovi se rade mnogo brže na dva monitora. Mislite o tome.