– Eeeee-Fakture
   · Provera novopristiglih dokumenata sa SEF-a
Izmena u preciznijem računanju DO datuma za proveru novopristilgih dokumenata.

   · Status “Otkazano” ukinut
Ukinut status “otkazano”, više ne mogu da se otkažu nove fakture, pa samim tim ne mogu da dobiju ni taj status.

   · Datum evidentiranja internog obračuna na SEF
Kod internog obračuna, koji se radi iz rasporeda datih avansa, prilikom slanja u Pojedinačnu evidenciju dolazilo je do evidentiranja prometa na datum 31.12.1899. i kao posledica toga promet je bio smešten u pogrešan poreski period (decembar). Izmenom smo omogućili ispravno prenošenje datuma evidentiranja u Pojedinačnu evidenciju SEF-a.

   · Adresa kupca na SEF-u
Dešavalo se u nekim situacijama da fali deo kućnog broja u adresi kupca prilikom slanja fakture na SEF. Više se ne može desiti ta situacija, sve adrese se prenose tačno kako su napisane u podacima kupca.


– Nestajanje info panela
Ponovo radi automatsko vraćanje info panela prilikom izlaska iz virmana.

– Lager lista
Dodata mogućnost uključivanja polja “težina po JM” u pregledu lager liste.

– Specifikacija prometa robe
Ubrzano je učitavanje izveštaja o prometu robe za određeni konto i period.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 30.06.2023. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.