– Već ste u trećoj generaciji Liddera!
Lidder je od prethodne verzije kod svih korisnika, pa i kod Vas, (ako ste pre ove imali verziju 10.93 iz januara 2021.god.), u trećoj tehnološkoj generaciji. Oko hiljadu aktivnih operatera nije primetilo nikakvu razliku u ovom prelaznom periodu (januar-april), što govori da smo uspeli u nameri: Tehnologije se menjaju, a Vi radite potpuno isto, bez IKAKVIH vidljivih promena u načinu rada! Prva faza prelaska je završena pa idemo, jednako uspešno, na fazu dva gde polako uvodimo promene koje ćete primećivati. Budite bez brige, zadržavamo promene najblažim mogućim, a nove mogućnosti Liddera kao i podrška novim propisima će nastaviti da stižu sa novim verzijama kako ste i navikli – uprkos velikim tehnološkim promenama koje su u toku “ispod haube”.

– Novi set bilansnih izveštaja
Napravljen je novi set bilansnih izveštaja za 2021.godinu. Obratite pažnju na to da Lidder za poslovne 2015-2020.god. ima stare izveštaje koji su još uvek aktuelni za predavanje, a da paralelno sa tim ima i nove izveštaje za 2021.god. i za aktuelni kontni plan. Međutim, ako radite neku statusnu promenu u ovoj poslovnoj godini novi izveštaji su neophodni pa ih ima za 2021. i naredne poslovne godine. Novi izveštaji se još uvek ne mogu predati elektronski na APRu jer se primaju izveštaji za prošlu godinu. Kada APR napravi program koji može da prima izveštaje za 2021. godinu, moći ćete i to, a Lidder Vam je već spreman. Komandom X svakako možete da izvezete bilanse u xml format.

Obratite pažnju na to da Lidder ne može popuniti sve AOPe u izveštajima zbog nedovoljne usaglašenosti bilansa sa kontnim okvirom zbog čega, dalje, dolazi do toga da na pojediniom AOPima bilansi traže DEO ili DELOVE KONTA pod nekim uslovom koji opisuje koji DEO knjiženja se odnosi na taj AOP. Pošto pri samim knjiženjima nema efikasnog načina pitati na koji bilansni “deo” se odnosi knjiženje, u bilansima onda morate obratiti pažnju na AOPe koji traže delove konta, a ne cele grupe. U većini knjiženja, većini firmi, to su ređe situacije. Ali ipak, u helpu u sekciji Bilansi (pa u okviru helpa, na početku, link sa napomenama) imate podsetnik sa spiskom AOPa koji sadrže uslove za delove konta, pa njih, ako imate te delove, ručno korigujte.

– PDP se (ponovo) može izvoziti u XML
Obzirom na to da na sajtu PU nije bilo moguće pronaći XML format do skoro, Lidder nije mogao da izveze PDP obrazac, iz obrazaca, po novom formatu koji PU prepoznaje, a od sada to može. Komanda X iz obrazaca koji se sadrže u PDP, kao i u samom PDP obrascu, ponovo funkcioniše pa je možete koristiti za izvoz popunjenog PDPa radi uvoza na sajt PU kod predaje poreskog bilansa i poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit.

– Ubrzanje kod direktnih davanja države
Vraćena je opcija pitanja smanjenja neto iznosa kod formiranja naloga za plaćanje iz obračuna zarada zbog direktnih davanja države koja će biti od aprila. Nakon potvrdnog odgovora na pitanje pre formiranja naloga za plaćanje, bićete upitani za iznos i svi nalozi za isplate neto zarada će biti umanjeni za iznos koji ste uneli.

Podsećamo da u radu sa nalozima za plaćanje postoji posebna komanda za automatsko formiranje naloga za uplatu te direktne pomoći države (za koju su umanjeni neto iznosi kod obračuna), tj. automatskog pravljenja naloga za prenos svim primaocima iz nekog obračuna. Kad budete isplaćivali zaposlenima iznos od npr. 15450,12 dinara sa Covid TR iskoristite taster za automatsko formiranje naloga za isplatu: U “Tekućem paketu naloga” postoji kopiranje naloga po BOPu (po kome je izvršeno umanjenje naloga za isplatu). U svim firmama sa više od par zaposlenih ovaj sistem je do sada bio pravi štediša vremena, iskoristite ga opet!

– Opcija za brže menije sa tastature
Opcija koja postoji oduvek i koja omogućava pristup menijima preko tastera sa brojevima na tastaturi od sada je stavljena pod opciju operatera. Ako je opcija uključena, ispred svake stavke menija biće prikazan i njen redni broj što odgovara onima koji su navikli na takav, vrlo brz, način odabira menija pa npr. za ulazak u postavke šifarnika na tastaturi kucate 3, pa 1. ili recimo za pregled specifikacije analitike kucate 2, pa 4 i na kraju 1. Oni kojima smetaju aktivni brojevi u menijima, opciju će iskljućiti te će svima biti onako kako im odgovara.

– Omogućen uvoz faktura iz XML UBL2.1
Iako će konkretni pravilnici tek izaći, mi smo već sada napravili podršku za uvoz po UBL2.1 XML formatu koji će (po svemu sudeći) tek biti propisan od strane države. Nigde ne piše i tek što je bila javna rasprava, a država već koristi SEF sistem za prijem elektronskih faktura za državne organe (naslednik Centralnog Registra Faktura – CRF-a koga Lidder podržava od momenta uvođenja) koji radi po formatu XML UBL2.1, pa smo mi unapred krenuli da podržavamo i taj format.

Konkrento, Lidder će sam prepoznati ulaznu fakturu po XML UBL2.1 formatu i pokušaće da je uveze ako svi logički uslovi dozvoljavaju. Ovo već sada, unapred, radimo jer je (uprkos kobajagi javnoj raspravi) format za razmenu već određen i sistem je, očigledno, već napravljen. Izvoz faktura u tom formatu ćemo tek napraviti, kada sistem za razmenu elektrosnkih faktura zaživi. Do tada izvozimo standardni UPSS XML koji smo i do sada izvozili kao XML i koji veliki broj softvera već podržava.

Rad sa CRF sistemom za sada ostaje isti, po njihovom starom formatu, dok zvanično ne objave start novog SEF sistema koji će zameniti CRF. Mi smo svakako spremni kad god oni da krenu.

– Uvoz elektronskih faktura u VD-72
Knjiženje ulaznih računa – troškova su čest i obiman posao u svakoj firmi. Ovaj posao od sada možete raditi brže putem uvoza dokumenta iz XMLa ako vam ga dobavljač šalje (kao što Lidder šalje i XML datoteke kada šaljete fakture mailom). Naravno, podržani format je, kao i prethodnih 15 godina, UPSS XML u svim verzijama ali i, nigde javno propisan, postojeći XML UBL2.1.

Kada dobijete elektronsku fakturu, iz knjiženja ulaznih računa troškova možete iskoristiti komandu L i odabrati datoteku. Ako faktura sadrži robu, bićete upitani da li te artikle unosite kao osnovna sredstva u firmi, nalog će biti prilagođen nabavci O.S. Ako robe nema ili ako roba nije za O.S. nego je trošak, dalji unos dokumenta će biti olakšan predlogom iznosa iz dokumenta po tarifama i prenosom svih ostalih potrebnih parametera iz dokumenta.

Kada Vam dobavljač radi u Lidderu i kada Vam pošalje fakturu mailom, snimite LexD datoteku iz maila na neki direktorijum, i probajte ovaj način rada, videćete da je mnogo brži, kada se jednom naviknete da dokumente uvozite. Pošto će uvoz dokumenata biti standardni način rada od 2022. ili 2023.godine, Lidder će se razvijati u tom pravcu i dalje olakšavati rad sa primljenim elektronskim fakturama. Kao prvu probnu fakturu za uvoz u VD-72 možete iskoristiti fakturu koju ćete dobiti od nas za članstvo u Lidder klubu.

– Izvoz posebnih faktura usluga u XML
Faktura usluga iz VD-99 se od sada može izvoziti u elektronski XML format. Ova vrsta fakturisanja nije preporučena jer nema sve mogućnosti fakturisanja usluga kao i VD-0, ali za one koji je koriste za fakturisanje standardnih usluga sa kraćim opisom, ovo je korisno. Kada Fakturu iz ove vrste šaljete komitentu na mail, u attachmentu maila će se naći, osim fakture u PDFu i faktura u XMLu za direktan uvoz ta vaše fakture kod tog nekoga u ulazne račune – troškove. Dakle isto ponašanje kao i kada šaljete fakture iz VD-0 na mail.

– Tri nove kontrole iskorišćenja avansa
Automatske kontrole iskorišćenja primljenog avansa će se od sada raditi i pre knjiženja direktnog ulaza u MP kao i kod fakturisanja iz VD-99 i kod fakturisanja iz MP. Kontrole se rade po istom principu kao i svuda drugde: pre knjiženja Lidder će proveriti da li primljeni avans postoji od tog komitenta i ako postoji, a operater nije “iskoristio” avans u toku knjiženja (obično komandom “A”) radi knjiženja iskorišćenja avansa, Lidder će dati posebnu informaciju o tome i pitanje da li nastavljaš, čime se dobija mogućnost vraćanja na unos dokumenta i ispravke, tj. dodavanja iskorišćenja avansa, ili nastavljanja knjiženja ako postojeći avans ne želite da iskoristite na tom dokumentu.