Tag Archives: elektronske fakture

Lidder nova verzija 11.11, jul 2024.

– Eeeee-Fakture    · Komentar na SEF Od sada, sve što se nalazi u komentaru na fakturi (u pratećem tekstu koji unosite komandom “T”) ide u zaseban red na SEF-u. Rečenice se neće nastavljati osim ako Vi to izričito ne želite i stavite sve u jedan red da se nadovezuje.    · Prepisivanje otpremnice u broj narudžbenice […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 11.08, januar 2024.

– Eeeee-Fakture    · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom) Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.    · Knjižno Odobrenje za period Ukoliko se Knjižno Odobrenje ne odnosi na pojedinačnu fakturu već se […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 11.06, novembar 2023.

– Eeeee-Fakture Dragi naši korisnici, ako imate problem sa slanjem i prijemom faktura sa SEFa, da li verujete svojim očima ili rečima ministra finansija koji kaže da „sistem dobro fukcioniše…”?    · Kasa-skonto (VD-70) Od sada postoji mogućnost automatskog slanja knjižnog odobrenja za kasa-skonto (VD-70) na SEF. Nakon prihvatanja od strane kupca ovaj dokument treba naknadno, […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.99c, jun 2022.

– Eeeee-Fakture    · Omogućeno je preuzimanje i automatski generisanog PDFa od strane SEFa prilikom preuzimanja eFakture u Lidder. Preuzeti PDF se automatski snima kao prilog u Lidder.    · Slaganje ukupnih poreza i poreskih međuzbireva zbog zaokruženja i računanja na samo dve decimale od strane SEFa. U nekim slučajevima je dolazilo do neslaganja za 0.01 dinar. […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.99b, maj 2022.

– Eeeee-Fakture    · Omogućeno je slanje elektronskih faktura i iz VD-6 shodno novom Pravilniku dopune pravilnika o PDV. Ako subjekt javnog sektora uputi zahtev da mu se izda/pošalje i elektronska faktura preko SEFa za izdat fiskalni račun iz maloprodaje, potrebno je da podnese zahtev privrednom subjektu i da dâ izjavu da nije korišćen prethodni PDV […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.99, april 2022.

– eeeee… – e-Servis    Isto se dešava kao kod uvođenja objedinjene naplate (ko se seća): Neko planira i realizuje projekat tako da se on iz dana u dan menja i postaje sve komplikovaniji i gori. Da li će i kada i kako proraditi bez da se stalno nešto menja ne zna se. Ono što čujete […]

Detaljnije

E-fakture i kako najbrže preći na rad sa njima

e-fakture za efikasno poslovanje
Bez okolišanja, najbolje je da koristite poslovni program koji ima bar neku godinu iskustva u radu sa elektronskim, odnosno, e-fakturama. Prednost ovakvog poslovnog rešenja je pre svega u tome što imate sistem u kome sve već provereno radi, kao što je to slučaj sa Lidderom koji, bez greške, već 15 godina automatski isporučuje elektronske fakture […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.94, april 2021.

– Već ste u trećoj generaciji Liddera! Lidder je od prethodne verzije kod svih korisnika, pa i kod Vas, (ako ste pre ove imali verziju 10.93 iz januara 2021.god.), u trećoj tehnološkoj generaciji. Oko hiljadu aktivnih operatera nije primetilo nikakvu razliku u ovom prelaznom periodu (januar-april), što govori da smo uspeli u nameri: Tehnologije se […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.92, decembar 2020.

– Najava nove generacije Liddera Da bi Lidder ostao onakav kakvog ga volite uprkos brojnim tehnološkim promenama tokom decenija, tehnologije koje se koriste u izradi Liddera moraju da prate tehnologije koje se menjaju i koriste u poslovanju i životu. Lidder je, tokom decenija (od 1992. godine) radio i u DOSu ali i u: Windowsu 95, […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.63, februar 2018.

– Odgovorno lice uz klauzulu o potpisu Kada je uključena opcija “Štampa klauzule da su fakture rađene u Lidderu i da su validne bez pečata i potpisa” Lidder će od sada sa leve strane te klauzule štampati i “odgovorno lice”, kao i ime i prezime operatera koji je radio fakturu ispod toga. Da podsetimo, ime […]

Detaljnije