Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2024. godinu, najnovija generacija, unapređena za rad sa najnovijim elektronskim servisima i novim mogućnostima koje će dodatno unaprediti rad u poslovnom softveru i samo poslovanje.

(Vreme čitanja: 5 minuta)


Kroz Educa Lidder, sve brojne mogućnosti Liddera nastaviće da budu dostupne i svima koji žele da se upoznaju sa njegovim mogućnostima i da kroz rad u edukacionoj verziji nauče da rade u poslovnom, odnosno, računovodstvenom programu. Standardno, aktuelnu Educa verziju možete preuzeti sa našeg sajta bez ikakvih obaveza, kao što je to slučaj već dvadesetak godina.

Kako ste i navikli, nova Educa stiže sa brojnim novinama i radi JOŠ BRŽE, UZ JOŠ VEĆU AUTOMATIZACIJU, e-ARHIVU, KAO I U PRIJATNOM RADNOM OKRUŽENJU ZAHVALJUJUĆI BROJNIM GRAFIČKIM TEMAMA!

Ako ne znate šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima, saznajte ovde.

lidder educa verzija najnovije generacije

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Kako početi sa Lidder Educa 2024.

1. Lidder Educa verziju zatražite ovde i ubrzo ćete dobiti link za preuzimanje instalacionog fajla.
   Ako već imate Eduku, pročitajte najpre napomenu u nastavku teksta.
2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
3. I to je to! Lidder Educa 2024. je spremna!*

*NAPOMENA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE EDUKE: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije, ukoliko žele da nastave rad na istim podacima, moraju snimiti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu Educa verziju te učitati snimljene podatke u novu Eduku i potom nastaviti sa radom. Mogućnost automatskog prelaska (upgrade-a) na novu verziju rezervisana je samo za licencne korisnike Liddera.


Zašto da preuzmete novu Educa verziju?

ZATO ŠTO JE JOŠ BOLJA OD PRETHODNE!
Evo i NAJZNAČAJNIJIH NOVINA u njoj:

· Elektronska arhiva, odnosno, e-Arhiva ne samo da obuhvata sva dokumenta koja šaljete na SEF ili primate sa SEF-a, već i arhiv dokumenata/priloga, elektronsku dokumentaciju preduzeća, delovodnik, arhiviranje i upravljanje dokumentima i sl. i to sada sa još više detalja i mogućnosti za klasifikaciju i brzu pretragu.
· Tu su nove, Windows forme, u postavkama dokumenata, obračunu kamata i popisnim listama. Ide se ka tome da, uskoro, kompletan set postavki u okviru Lidder-a pređe na ove nove forme. · Još bogatiji Help sa čestim pitanjima i odgovorima (najčećše računovodstvene nedoumice iz prakse i njihovo rešavanje u Lidderu)
· Proširene su već brojne mogućnosti u okviru importa podataka u Lidder
· Uvedene su nove mogućnosti kada je reč o izvozu za fiskalne uređaje
· Pokrivena je sve češća potreba vezivanja konačne fakture za avansne fakture iz prethodne godine ili pak za više AF


Podsećamo da se već 20 godina direktno iz Liddera dokumenta mogu slati na mail komitenta i slično, zahvaljujući čemu je Lidder spremno i bez velikih nedoumica rad prilagodio primeni Zakona o elektronskim, odnosno, e-fakturama koji je u primeni od 2022. godine. Ovu mogućnost imaju i Lidder Educa korisnici. Dakle, iz Liddera jedan klik šalje dokument na mail komitenta 😊 bez trošenja vremena na pravljenje pdf dokumenta, otvaranja maila, unos adrese komitenta, dodavanje novog dokument kao prilog i tek onda slanje primaocu. Brzo i efikasno, kao i sve drugo u Lidderu!


Šta sve možete da radite/probate u najnovijoj EDUCA verziji Liddera

(Osnova nove Educa verzije je Lidder v11.09)

* Računovodstvo
* Materijalno, zalihe, skladišta
* Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
* Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
* Proizvodnja (sastavnice, recepture…)
* Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije…)
* Finansijska operativa (nalozi, računi…)
* Devizno sa obračunom kursnih razlika
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Automatski B2B Web portal za komitente
* Automatski Web portal za komercijaliste
* Automatski Web portal za menadžment
* Sledljivost kroz sistem LOT oznaka u trgovini i proizvodnji
* Automatska kontekstna statistička analiza
* Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
* Obračun i elektronska predaja PDV
* Automatsko kreiranje POPDV obrasca
* Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
* Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
* Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
* Uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Rad sa e-bankingom (Halcom i Office banking)
* Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
* Kontni plan postoji i na engleskom i nemačkom jeziku
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za preuzimanje kursa.
* Osnovna sredstva sa popisima i obračunom (OA/POA)
* Blagajna sa nalozima isplati/naplati
* Popisne liste i obračun popisa
* Kamate (konformne i proporcionalne)
* PPP-PO se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* 100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
* Praćenje realizacija po komercijalistima

A tu su i …
* Rad sa e-Arhivom – čuvanje i organizacija elektronskih dokumenata u Lidderu
* Evidentiranje komunikacija ostvarenih sa komitentima – CRM
* Automatsko kreiranje i štampa QR kôda na (pro)fakturama
* Direkt elektronski mejl servis za slanje dokumenata (e-fakture, e-računi, e-dokumenta…)
* e-Delovodnik u koji možete smestiti priloge koje unosite u Lidder
* Automatsko popunjavanje osnovnih podataka komitenta preko NBS servisa
* Dodatne opcije kod izrade avansa
* Fakturisanje polovne robe
* Nova oslobođenja i vrste vremena u obračunu isplata
* Mogućnost definisanja alternativnih naziva artikala
* Automatski JBKJS na osnovu PIBa
* Fakturisanje osnovnih sredstava
* Slanje grafičkih interaktivnih izveštaja na mejl
* Automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz VP i MP kalkulacije sada i sa datumom valute
* Uvoz početnog stanja iz Excel formata
* Automatsko popunjavanje OZ10 obrasca u obračunu isplata
* Praktična forma za jednostavno definisanje karakteristika svake grupe u okviru šifarnika
* Obračun prevoza u zasebnom obračunu
* Automatsko obračunavanje OA i POA obrasca
* Grupno obaveštavanje komitenata mejlom
* Pregled niza faktura za samo jednog kupca
* Samostalno otvaranje nove baze
* Takođe, samostalno zatvaranje/otvaranje poslovne godine
* Dodavanja dokumenata artiklu (npr. opis/garancija/deklaracija)
* Interni PDF printer
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
* Ugrađena multimedijalna podrška radu
* I brojne druge mogućnosti…

**Napomena u vezi sa instalacijom:  Lidder radi na Windows 10/11 operativnom sistemu, a preporučena rezolucija monitora je full HD, odnosno, 1920×1080 piksela.


lidder educa verzija najnovije generacije

Podsetnik za kraj


Lidder Educa je dostupna svima, sada već više od 20 godina i za to vreme preuzeta je više od 20.000 puta.

Educa verziju iskreno preporučujemo za učenje i korišćenje. To već čine srednje ekonomske škole, a poslednjih nekoliko godina kroz svoj program i Univerzitet Singidunum.

Za one koji žele više, tu je naš Lidder za Standard, Professional i Enterprise korisnike.Srećan rad!

Vaš Lidder Monolit tim

Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim i sličnim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Najbrže i najjednostavnije slanje i prijem e-Faktura + Video