Tag Archives: korisnici javnih sredstava

Lidder nova verzija 11.08, januar 2024.

– Eeeee-Fakture    · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom) Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.    · Knjižno Odobrenje za period Ukoliko se Knjižno Odobrenje ne odnosi na pojedinačnu fakturu već se […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 11.04a, jul 2023.

– Eeeee-Fakture    · Provera novopristiglih dokumenata sa SEF-a Izmena u preciznijem računanju DO datuma za proveru novopristilgih dokumenata.    · Status “Otkazano” ukinut Ukinut status “otkazano”, više ne mogu da se otkažu nove fakture, pa samim tim ne mogu da dobiju ni taj status.    · Datum evidentiranja internog obračuna na SEF Kod internog obračuna, koji se […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.99d, jul 2022.

– Eeeee-Fakture    · Sistem Elektronskih Faktura (SEF), još uvek, svakodnevno menja način rada, a često ima i višečasovne prekide rada. Za neke od izmena i prekide daju obaveštenja i te informacije objavljuju na sajtu eFaktura u sekciji vesti, pa ko pročita, pročita… Toliko o eSistemu…    · U Lidder Help su dodata značenja poruka koje SEF […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.99c, jun 2022.

– Eeeee-Fakture    · Omogućeno je preuzimanje i automatski generisanog PDFa od strane SEFa prilikom preuzimanja eFakture u Lidder. Preuzeti PDF se automatski snima kao prilog u Lidder.    · Slaganje ukupnih poreza i poreskih međuzbireva zbog zaokruženja i računanja na samo dve decimale od strane SEFa. U nekim slučajevima je dolazilo do neslaganja za 0.01 dinar. […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.72, decembar 2018.

! Sve najbolje u novoj 2019-oj godini želi Vam Vaš Lidder tim. * Prošla je još jedna godina u kojoj smo uspešno pomogli jedni drugima da lakše prebrodimo razna događanja u poslovanju i administraciji. POPDV je prošao transformaciju od bauka do jednostavnog izveštaja, a i sve ostalo u Lidderu ide u pravacu povećanja jednostavnosti i […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.64, mart 2018.

– Odgovorno Lice i na fakturama usluga Tekst o odgovornom licu je promenjen u “Lice odgovorno za izdavanje dokumenta” i od sada se nalazi i na fakturama usluga (VD99). – Poboljšanja pri radu sa JBKJS *Pošto se na CRF (centralni registar faktura) ne prijavljuju fakture za sve korisnike javnih sredstava (iako i ti korisnici imaju […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.63, februar 2018.

– Odgovorno lice uz klauzulu o potpisu Kada je uključena opcija “Štampa klauzule da su fakture rađene u Lidderu i da su validne bez pečata i potpisa” Lidder će od sada sa leve strane te klauzule štampati i “odgovorno lice”, kao i ime i prezime operatera koji je radio fakturu ispod toga. Da podsetimo, ime […]

Detaljnije