Tag Archives: prodajna pitanja

Pojašnjenje “dislociranih stanica”

Ako imate potrebu za radom na više geografskih lokacija i nemate mogućnost tehničkog povezivanja istih, morate raditi sa dislociranim stanicama. Ova opcija omogućava prenos skoro svih dokumenata sa knjiženjima sa više dislociranih stanica na „centralne podatke“, tj. na glavni računar-server. Komunikaciju – prenos podataka možete raditi na bilo koji način, prenos može biti jednosmeran: od […]

Detaljnije

Da li program radi u mreži?

Da! Lidder je projektovan i realizovan kao softver koji radi u mrežnom okruženju. Na primer, možete u istom trenutku sa 30 stanica/terminala, pa i na serveru, raditi fakturu sa ISTIM artiklima, a Lidder će sam rešiti sve logičke i tehničke probleme koji pri tom poslu nastaju: Vi o tome ne brinete! Operateri treba da rade […]

Detaljnije

Koliko košta računar kod vas?

Mi ne prodajemo računare, niti bilo šta drugo osim Liddera. Jedini izvor prihoda nam je Lidder i to je svojevrsna i jedinstvena garancija kvaliteta. Preporuke konfiguracija koje proističu iz našeg iskustva, kao i iskustva naših korisnika, možete naći na našem sajtu u meniju “Sve drugo/Pitanja i odgovori/Preporuka hardvera“ ili u Helpu u samom Lidderu u […]

Detaljnije

Koliko treba da čekamo na vaš dolazak kod nas, obzirom na to da ste u Pančevu?

99% korisnika Liddera NEMA POTREBE za bilo kakvim intervencijama u dosta dugim periodima. Mi se ozbiljno i isključivo bavimo proizvodnjom softvera, pa je softver stabilan. Deluje neobično, ali uspevamo u cilju i nameri da sve radi bez intervencija i da zbog toga svako radi svoj posao kvalitetno – i naši korisnici i mi. Ako ipak […]

Detaljnije

Koja je cena sata podrške?

Lidder je pisan sa idejom da podrška NE BUDE NEOPHODNA. U toj nameri uspevamo, tako da sa korisnici Liddera imamo izuzetno malo susreta po pitanju poslova koji bi se mogli naplatiti po satu. Za sve korisnike koji su članovi Lidder kluba, podrška je uključena u cenu i ne doplaćuje se. To znači da podršku telefonom, […]

Detaljnije

Kako to „održavanje nije obavezno“? Šta ćemo mi bez vas, ako se nešto desi ili se promeni zakon?

Mi smo uvek tu i sve naše usluge, kao i nove verzije, su vam uvek dostupne, pa i kada niste član Lidder kluba. Članstvo u Lidder klubu vam omogućava automatsko dobijanje novih verzija bez posebnog plaćanja svake, set besplatnih usluga, kao i popuste kod dodatnih usluga za koje se, kvalitetom Liddera, staramo da vam ne […]

Detaljnije

Koliko se plaća godišnje održavanje?

Godišnje paušalno održavanje u prvoj godini je GRATIS, a njegova puna vrednost je 30% od vrednosti licence. U sledećim godinama korišćenja, svake godine za kontinuirano članstvo u klubu dobija se popust od 5%, tako da cena održavanja, tj. članstva u Lidder klubu pada od četvrte kalendarske godine pa na dalje na 15% vrednosti licence. Za […]

Detaljnije

Šta plaćamo i koliko nakon otplate licence?

Posle godinu dana ne morate plaćati nikome ništa. Možete izabrati da budete član Lidder kluba i time biti u dobrom društvu koje osim održavanja ima i druge pogodnosti, ali licencu ste posle uplaćenih 12 rata kupili i možete je neograničeno koristiti bez dodatnih doplata u bilo kom smislu.

Detaljnije

Kod koje banke i koje uslove moramo ispuniti za dobijanje kredita?

Uslov je da ste preduzeće bez udela društvenog/državnog kapitala. Kredit – otplatu na 12 rata odobrava Lidder Monolit, a ne banka, i ne tražimo nikakvu garanciju plaćanja. Čudno? Možda, ali Lidder je bilo moguće kupiti otplatom još od 1996. godine, kada niko nije ni razmišljao o davanju kredita i kada banaka baš i nije bilo… […]

Detaljnije