Tag Archives: e-arhiva

Lidder nova verzija 11.00, januar 2023.

– Eeeee-Fakture    · Naknadno slanje faktura na SEF Dodata je nova opcija za firmu u načinu rada ..4.. „Naknadno slanje proknjiženih dokumenata na SEF”. Uključivanjem ove opcije omogućićete da se fakture sa ranijim datumom šalju na SEF. Na fakturi će sve ostati isto, datum fakturisanja će biti kada je stvarno faktura i kreirana, a samo […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.98, januar 2022.

– E-Delovodnik Priloge koje unosite u Lidder od sada možete obeležiti tako da budu smešteni u Lidder elektronski delovodnik. Tom prilikom dodati prilog dobija redni broj u delovodniku, a pored postojećih oznaka koje možete dodeliti prilozima u Lidderu, ovde dodatno možete uneti datum sa priloga, potom datum prijema, kao i posebnu (internu) oznaku radi lakše […]

Detaljnije

Lidder EDUCA najnovije generacije

lidder educa verzija najnovije generacije
Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2021. godinu, i to najnovija generacija unapređena za rad sa najnovijim elektronskim servisima i novim mogućnostima koje će dodatno unaprediti rad u poslovnom softveru i samo poslovanje.(Vreme čitanja: 5 minuta) Kroz Educa Lidder, sve brojne mogućnosti Liddera nastaviće da budu dostupne i svima koji žele da se […]

Detaljnije

Obavezan alat u poslovanju modernih firmi
e-Arhiva

e-arhiva
Elektronska arhiva (e-Arhiva) koja je već u okviru Vašeg poslovnog, odnosno, računovodstvenog programa, i koja ima sve odlike i mogućnosti naprednih sistema za upravljanje dokumentima (DMS), mnogo je više od arhive i dodatno će unaprediti Vaše poslovanje. (Vreme čitanja: 4 minuta) E-Arhiva, pod uslovom da je deo vašeg programa, omogućava da svu poslovnu dokumentaciju elektronski […]

Detaljnije

Obavezan alat u poslovanju modernih firmi 
e-Arhiva

e-arhiva
(Vreme čitanja: 3 minuta) Pomislite na količinu vremena koju možete uštedeti jer nećete morati da pretražujete papirne arhive i nećete ni za trenutak sumnjati da je e-Arhiva obavezan alat i za Vaš posao. Ideja e-Arhive i celog procesa arhiviranja Vaše dokumentacije jeste da sva dokumentacija uz podatke o poslovanju bude na jednom mestu. Softver u […]

Detaljnije

Lidder nova verzija 10.93, januar 2021.

– E-Arhiva dokumenata u Lidderu Korišćenjem E-Arhive u Lidderu, klasičan rad sa papirima i registratorima može da se ubrza i smanji po obimu u značajnoj meri. Najveći deo originalne poslovne dokumentacije se od sada može smestiti u sam Lidder – u podatke firme, a ne u registratore, čime se štedi prostor i vreme koje svi […]

Detaljnije