Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2021. godinu, i to najnovija generacija unapređena za rad sa najnovijim elektronskim servisima i novim mogućnostima koje će dodatno unaprediti rad u poslovnom softveru i samo poslovanje.

(Vreme čitanja: 5 minuta)


Kroz Educa Lidder, sve brojne mogućnosti Liddera nastaviće da budu dostupne i svima koji žele da se upoznaju sa njegovim mogućnostima i da kroz rad u edukacionoj verziji nauče da rade u poslovnom, odnosno, računovodstvenom programu. Standardno, aktuelnu Educa verziju možete preuzeti sa našeg sajta bez ikakvih obaveza, kao što je to slučaj već više od 15 godina.

Kako ste i navikli, nova Educa stiže sa brojnim novinama i radi JOŠ BRŽE, UZ JOŠ VEĆU AUTOMATIZACIJU, e-ARHIVU, CRM SEGMENT, KAO I U JOŠ PRIJATNIJEM RADNOM OKRUŽENJU ZAHVALJUJUĆI NOVIM GRAFIČKIM TEMAMA!

Ako ne znate šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima, saznajte ovde.

lidder educa verzija najnovije generacije

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Kako početi sa Lidder Educa 2021.

1. Lidder Educa verziju zatražite ovde i ubrzo ćete dobiti link za preuzimanje instalacionog fajla.
   Ako već imate Eduku, pročitajte najpre napomenu u nastavku teksta.
2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
3. I to je to! Lidder Educa 2021. je spremna!*

*Napomena za postojeće korisnike Eduke: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije, ukoliko žele da nastave rad na istim podacima, moraju snimiti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu Educa verziju te učitati snimljene podatke u novu Eduku i potom nastaviti sa radom. Mogućnost automatskog prelaska (upgrade-a) na novu verziju rezervisana je samo za licencne korisnike Liddera.


Zašto da preuzmete novu Educa verziju?

ZATO ŠTO JE JOŠ BOLJA OD PRETHODNE!
Evo i NAJZNAČAJNIJIH NOVINA u njoj:

· Elektronska arhiva, odnosno, e-Arhiva koja je osnov za rad sa e-fakturama od 2022. godine. e-Arhiva obuhvata arhiv dokumenata/priloga, elektronsku dokumentaciju preduzeća, delovodnik, arhiviranje i upravljanje dokumentima i sl.
· CRM (eng.Customer Relationship Management) – upravljanje odnosima s kupcima (podaci i informacije o ponašanju kupaca, praćenje kupaca, evidencija komunikacije i sl.)
· Help sa čestim pitanjima i odgovorima (najčećše računovodstvene nedoumice iz prakse i njihovo rešavanje u Lidderu)
· Automatska priprema naloga za plaćanje (bolja zamena za QR kôd za plaćanje)
· Automatsko kreiranje finansijskih odobrenja
· Automatsko zatvaranje i prenos stanja sa pogonskog

Podsećamo da se već 15 godina direktno iz Liddera dokumenta mogu slati na mail komitenta i slično, zahvaljujući čemu Lidder spremno i sa iskustvom u radu sa elekronskim dokumentima ulazi u primenu Zakona o elektronskim, odnosno, e-fakturama koja je najavljena za 2022. godinu. Ovu mogućnost imaju i Lidder Educa korisnici. Dakle, iz Liddera jedan klik šalje dokument na mail komitenta 😊 bez trošenja vremena na pravljenje pdf dokumenta, otvaranja maila, unos adrese komitenta, dodavanje novog dokument kao prilog i tek onda slanje primaocu. Brzo i efikasno, kao i sve drugo u Lidderu!


Šta sve možete da radite/probate u najnovijoj EDUCA verziji Liddera

(Osnova nove Educa verzije je Lidder v10.96)

* Računovodstvo
* Materijalno, zalihe, skladišta
* Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
* Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
* Proizvodnja (sastavnice, recepture…)
* Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije…)
* Finansijska operativa (nalozi, računi…)
* Devizno sa obračunom kursnih razlika
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Automatski B2B Web portal za komitente
* Automatski Web portal za komercijaliste
* Automatski Web portal za menadžment
* Sledljivost kroz sistem LOT oznaka u trgovini i proizvodnji
* Automatska kontekstna statistička analiza
* Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
* Obračun i elektronska predaja PDV
* Automatsko kreiranje POPDV obrasca
* Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
* Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
* Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
* Uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Rad sa e-bankingom (Halcom i Office banking)
* Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
* Kontni plan postoji i na engleskom i nemačkom jeziku
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za preuzimanje kursa.
* Osnovna sredstva sa popisima i obračunom (OA/POA)
* Blagajna sa nalozima isplati/naplati
* Popisne liste i obračun popisa
* Kamate (konformne i proporcionalne)
* PPP-PO se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* 100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
* Praćenje realizacija po komercijalistima

A tu su i …
* Rad sa e-Arhivom – čuvanje i organizacija elektronskih dokumenata u Lidderu
* Evidentiranje komunikacija ostvarenih sa komitentima – CRM
* Automatsko kreiranje i štampa QR kôda na (pro)fakturama
* Direkt elektronski mejl servis za slanje dokumenata (e-fakture, e-računi, e-dokumenta…)
* Automatsko popunjavanje MB komitenta preko NBS servisa
* Dodatne opcije kod izrade avansa
* Fakturisanje polovne robe
* Nova oslobođenja i vrste vremena u obračunu isplata
* Mogućnost definisanja alternativnih naziva artikala
* Automatski JBKJS na osnovu PIBa
* Fakturisanje osnovnih sredstava
* Slanje grafičkih interaktivnih izveštaja na mejl
* Automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz VP i MP kalkulacije sada i sa datumom valute
* Uvoz početnog stanja iz Excel formata
* Automatsko popunjavanje OZ10 obrasca u obračunu isplata
* Praktična forma za jednostavno definisanje karakteristika svake grupe u okviru šifarnika
* Obračun prevoza u zasebnom obračunu
* Automatsko obračunavanje OA i POA obrasca
* Grupno obaveštavanje komitenata mejlom
* Pregled niza faktura za samo jednog kupca
* Samostalno otvaranje nove baze
* Takođe, samostalno zatvaranje/otvaranje poslovne godine
* Dodavanja dokumenata artiklu (npr. opis/garancija/deklaracija)
* Interni PDF printer
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
* Ugrađena multimedijalna podrška radu
* I brojne druge mogućnosti…

**Napomena u vezi sa instalacijom na zastarelom hardveru: Educa verziju ne možete instalirati na starijim/zastarelim računarima. Smatramo da takve računarske konfiguracije ne treba koristiti. One nisu dobre za rad, pa ni za pregled mogućnosti Liddera. Ovde konkretnije mislimo na Windows XP, 32-bitne sisteme i male razolucije. Sa prelaskom na najnovije alate i novu generaciju neophodno je da računar na kome instalirate Lidder ima 64-bitni operativni sistem, a preporučena rezolucija monitora je full HD, odnosno, 1920×1080 piksela.


lidder educa verzija najnovije generacije

Podsetnik za kraj


Lidder Educa je dostupna svima, sada već više od 15 godina i za to vreme preuzeta je više od 15.000 puta.

Educa verziju iskreno preporučujemo za učenje i korišćenje. To već čine srednje ekonomske škole, a poslednjih nekoliko godina kroz svoj program i Univerzitet Singidunum.

Za one koji žele više, tu je naš Lidder za Standard, Professional i Enterprise korisnike.Srećan rad!

Vaš Lidder Monolit tim

Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim i sličnim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Prečice koje život znače