Na koji način se postiže udoban i jednostavan rad?

jednostavan i brz rad
Intuitivnost, brzina i stabilnost ne bi bile celishodne bez vrhunske ergonomije: SVE se može uraditi jednom rukom na numeričkoj tastaturi! Dakle, sav redovan posao može biti i treba biti urađen bez upotrebe miša. Tehnologija dinamičke promene funkcionalnosti tastature se u Lidderu koristi od 1992. i smatramo da se na taj način postiže NAJEFIKASNIJI i NAJBRŽI […]

Detaljnije

Tačnost “u realnom vremenu”

vreme je novac
Realno vreme? Zar postoji neko drugo? Hajde da pokušamo da objasnimo na šta mi mislimo kada govorimo o tačnosti u “realnom vremenu”! Lidder radi preko 1000 različitih automatskih operacija u vezi sa automatskim obračunima raznih robnih transfera, cena, poreza, i sličnog, u okviru iste ili u prometu između različitih firmi. Sve te operacije su ugrađene […]

Detaljnije

Dobrodošli u novu dimenziju poslovanja

Za početak, imamo jedno jednostavno pitanje i dajemo odmah odgovor: Da li Vi poslujete „finansijski“, „robno“, „materijalno“ i „devizno“ ili jednostavno – radite svoj posao? Na tržištu softvera se najčešće sreću modularni programi koji su podeljeni na podršku pojedinim segmentima poslovanja. Neki od najčešćih modula su: Finansijsko, Robno, Materijalno, Proizvodnja, Veleprodaja, Maloprodaja, Kupci/Dobavljači, Blagajne, Devizno, […]

Detaljnije