Radite pametnije, a ne više! Lidder 10 MRS!

Sve fakture generisane u Lidder-u mogu da automatski imaju ispisanu klauzulu koja poručuje da je faktura važeća bez pečata i potpisa, a u skladu sa propisom koji nalaže da ovo pravilo važi za sve fakture koje su generisane na računaru.


Ukoliko želite da koristite ovu opciju Lidder vam nudi dva načina ispisa konkretne klauzule koja nedvosmisleno kaže da je reč elektronskom dokumentu koji je napravljen u Lidderu i koji je punovažan bez pečata i potpisa. Pa se tako, zavisno od onoga što želite, klauzula može ispisivati na štampanim fakturama i/ili na fakturama koje se šalju na mail. Isto važi i za IOSe, pa tako i njih možete štampati sa ispisanom klauzulom o validnosti bez pečata i potpisa. Kada IOSi idu na email to se podrazumeva. Isto važi i za kompenzaciju.

Ako, ipak, želite da i dalje imate mesto za pečat i potpis, Lidder vam ostavlja i tu mogućnost, pa tako na dokumentima koje kreirate može biti standardno mesto za potpis/pečat, ali i “lice odgovorno za izdavanje fakture”, “dokument/robu preuzeo”,”kontrolisao” i slično.

Ovom prilikom, takođe, podsećamo da se svi dokumenti, pa i fakture, mogu iz Liddera slati na mail direktno i brzo, putem Lidder direkt mail servisa. Naravno, slanje mailova putem Liddera ne podrazumeva pravljenje PDFova, pa otvaranje mail klijenta, pa prikljucivanje PDFa, pa slanje, već SAMO JEDAN KLIK kojim Lidder radi sve to dok Vi nastavljate sa radom. Efikasno i brzo sa Lidderom, kao i uvek.
Ukoliko Vam se blog i tema dopadaju, prijavite se na listu
kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Prethodni blog post: Kako brzo odrediti poziciju vrste prometa u POPDV