Knjigovodstvo: Znanje je moć-Lidder

Pogledajte kako izgleda biti informisan o trendovima u firmi, permanentno, ažurno i jednostavno. Kada jednom probate Lidder, teško je i zamisliti poslovanja na osnovu nekakvih “BI izveštaja” i “kontrolnih panela” na osnovu nekih podataka koje je neko nekad pripremio i preuzeo od nekud u nešto…

Transkirpt: Kontekstna analiza 3


Pretpostavićemo da ste videli kako Lidderova kontekstna analiza svakodnevni kontakt sa komitentima pretvara u zadovoljstvo, a sada ćemo vam prikazati kako Lidder više procese upravljanja i odlučivanja čini lakim.

Analize kompletnog poslovanja su uvek dostupne dok radite bilo šta drugo u Lidderu. Kada je potrebno napraviti jutarnje taktičke odluke o poslovanju Lidder će vam na jednom panelu servirati vitalne informacije kao što su, na primer, kolika vam je prispela obaveza po primljenim, a koliki priliv možete očekivati po datim računima kojima je istekla valuta.

Koliko raspoloživih sredstava imate i u kojim bankama i koja su stanja zaliha robnih magacina. Tek sa ovim informacijama može se doneti ispravna odluka, a Lidder ih servira ažurne sa prošlom sekundom. Primera radi, lako se vidi da su neki troškovi probili plafon i postali najveći, kada te i takve informacije imate na dlanu onako kako su u Lidderu prikazane. Pozicija i učešće nekog prihoda i nekih obaveza su često ključni pokazatelj budućih dešavanja, a Lidder ih čini jednostavno dostupnim, kako sada gledate.

Za efikasno donošenje taktičkih odluka, ovo što smo dosad pokazali je dovoljno, ali Lidder je riznica informacija za donošenje nekih dugoročnijih planova. Zbog velikog broja analiza ovde ćemo prikazati samo nekoliko interesantnih primera.

Koeficijent sopstvenog finansiranja koji pokazuje koliko se finansira iz sopstvenih izvora. Altmanov Z-Score model predstavlja analizu zdravlja preduzeća, odnosno formulu za predviđanje bankrota po Edvardu Altmanu. Struktura kratkoročnih potraživanja prikazuje procentualni odnos vrsti kratkoročnih potraživanja. Relativna likvidnost predstavlja odnos ukupnih potraživanja i ukupnih obaveza. Kao i mnoge druge analize i izveštaji. Napominjemo da svaka analiza ima i svoje dodatno pojašnjenje.

Veoma korisna mogućnost jeste i animiranje izveštaja i grafikona kroz vreme, a po potrebi se svaki od njih može i odštampati u vrlo upotrebljivoj formi. Sa Lidderom uvek znate šta se dešava u firmi, a znanje je moć.