Knjigovodstvo: Zatvaranje i otvaranje poslovne godine - Lidder

Samostalno i automatski.

Završni račun i bilansiranje uz moćnu logiku, automatiku i kontrolu za korisnike Liddera predstavljaju brz, siguran i jednostavan proces.

Transkirpt: Otvaranje nove poslovne godine


Pogledajte kako je jednostavno otvoriti novu firmu ili započeti novu poslovnu godinu. Otvaranje novog preduzeća u Lidderu je svedeno na jedan pritisak tastera.

A Lidder sve ostalo odradi sam, i otvori ti aktuelni kontni plan, postavi poreske tarife, liste kontiranja, odnosno uradi sve što je potrebno da bi ste odmah počeli sa normalnim radom. A knjigovodstvene agencije mogu da otvore još jednu firmu i još jednu, i koliko god im treba. Jednostavno, i što je naročito bitno, samostalno.

Po završetku poslovne godine Lidder će vas lako provesti preko završnih radova, kao što su na primer, isknjižavanje zaokruženja, obračun kursnih razlika, zatvaranja klasa troškova i prihoda, kao i bilansiranje, o čemu postoji i zaseban film i sve tako do prenosa podataka u sledeću godinu.

A u zatvaranju godine odgovorićete na par jednostavnih pitanja, koja se odnose na način prenosa analitike, i već za par trenutaka možete raditi dokumente iz naredne godine. Posle ovog jednostavnog postupka, u spisku firmi pojavljuje se nova poslovna godina firme u kojoj vodite redovno poslovanje, a tu je i stara godina u kojoj ćete paralelno knjižiti prošlogodišnje finansijske dokumente koji naknadno pristižu.

Nakon predaje završnog računa, Lidder vam može usaglasiti tekuću poslovnu godinu sa promenama koje ste imali zbog naknadnih knjiženja i bilansiranja u prethodnoj. Kako ste videli, jedino uz Lidder ćete u svim, inače stresnim periodima, biti samostalni i stvarno efikasni.