za one koji znaju da je rizično staviti svoje poslovanje na web.