LIDDER U TEORIJI

Teorijska osnova sa izvedenim rečnikom ekonomskih pojmova

Pročitajte odlomak


 
 
LIDDER U PRAKSI

Korisničko uputstvo za LIDDER 10 Monolitni Računovodstveni Softver

Pročitajte odlomak