knjižno odobrenje za period

Ukoliko se Knjižno odobrenje koje šaljete na SEF ne odnosi na pojedinačnu fakturu već na određeni period, potrebno je da u dokumentu ostavite prazno polje „Otpremnica”. U tom slučaju će Lidder, prilikom davanja forme za slanje na SEF, pitati za period na koji se odnosi Knjižno odobrenje (period OD… i period DO…).