Knjigovodstvo: Izvod naš nasušni - Lidder

Izvod je jedan od malo cenjenih, a krucijalno važnih svakodnevnih poslova. Niko to ne radi onako kako svi znaju da bi trebalo jer bi to oduzelo po par sati. A šta kada bi to trajalo minut ?!!! I to sa kompletno automatskim deljenjem uplata, zatvaranjem stavki, avansima…

Transkript: Preuzimanje i knjiženje izvoda


Pogledajte kako firma knjiži dva izvoda, sa dva tekuća računa, za dva minuta.

Počinjemo sa prvim izvodom dobijenim od banke. Izaberemo fajl sa izvodom i ako imamo otvoren pristup internetu Lidder nam daje mogućnost da koristimo dodatne informacije sa sajta Narodne Banke Srbije. Lidder učitava stavove, pronalazi odgovarajuća i tačna konta, pa čak automatski povezuje uplate kupaca sa njihovim zaduženjima, a višak smešta na avanse.

Lidder je završio preuzimanje i nama ostaje samo da nalog potvrdimo. Sad je na red došao izvod drugog tekućeg računa Opet je dovoljno izabrati fajl, pristati na korišćenje dodatnih informacija Narodne Banke Srbije i ostaviti Lidder-u da sve ostalo sam završi. Da, evo situacije kad Lidder ne može sam iskontirati stav, nego se koristi informacijama sa web servera Narodne Banke Srbije.

Na osnovu tekućeg računa sa izvoda, našao je podatke o firmi kojoj taj račun priprada, a na osnovu dobijenog PIB-a, utvrdio je da ta firma već postoji u našem šifarniku, ali je otvorila novi tekući račun. Dodajemo tekuće račune u naš šifarnik, a Lidder nastavlja sa preuzimanjem ostatka izvoda. U izvodu je ponovo nepoznati tekući račun i Lidder se ispomaže informacijama dobijenim od Narodne Banke Srbije Lidder je utvrdio da komitenta nema u našem šifarniku i mi pritiskom na jedan taster vršimo njegovo automatsko otvaranje. Evo i ovaj je izvod preuzet i iskontiran, bez greške, čak je korektno rasknjižio i plaćene poreze i doprinose iz obračuna zarada iz jednog stava objedinjene naplate.

Ponovo idemo na knjiženje, a moj sat kaže da je dva minuta još nisu prošla. Dvesta i nešto stavki, porezi i doprinosi, povezane uplate, povezane isplate, avansi na svom mestu, novi komitenti, tekući računi i to za manje od dva minuta.