direktno slanje e-Fakture na SEF

Direktno slanje e-Fakture na Sistem Elektronskih faktura (SEF) najbrži je i najjednostavniji način za rad sa e-Fakturama. U monolitnom računovodstvenom softveru LIDDER, e-Faktura se šalje u par sekundi, jednom jedinom komandom.

BRZO I JEDNOSTAVNO kao i sve u Lidderu!O prelasku na rad sa e-Fakturama pročitajte u našem blog tekstu “E-fakture i kako najbrže preći na rad sa njima”.
Tu je i naš osvrt na e-Fakture nakon mesec dana od početka primene Zakona, u sklopu teksta “Da li Vam radi E-faktura?”

Dodatno, više detalja o našem ISKUSTVU U RADU SA e-FAKTURAMA možete pročitati u delu našeg sajta koji se bavi Lidder funkcionalnostima, konkretno, u okviru funkcionalne celine e-FAKTURE.


POGLEDAJ I OSTALE KRATKE FILMOVE O LIDDERU