Dislocirane stanice mogu biti i ugovorno ograničene instalacije Liddera kod korisnika biroa koji koriste Lidder. Ovakve instalacije daju komitentu biroa kompletan uvid u svoje poslovanje iako ih vodi biro, a i ažurnost im je do u minut jer ima kompletnu STD verziju Liddera kod sebe na računaru. Biro na taj način omogućuje svojim klijentima da rade u istom, moćnom alatu, po vrlo povlašćenoj ceni. Kupljeno pravo na korišćenje traje dokle god firmi korisniku taj biro vodi računovodstvo. Biroi time pružaju kvalitetniju uslugu korisnicima plus sebi olakšavaju rad jer se svakodnevni poslovi odrađuju kod korisnika biroa koji sav taj posao i inače radi. Dodatno, korisnik iam više razloga da ostane veran birou koji nudi takav alat. Biro može prenositi licencu od korisnika do korisnika, s tim da se kod prenosa licence pravi novi ugovor o vremenski ograničenom pravu korišćenja Liddera između New Dimensiona i te nove firme korisnika, bez ponovnog plaćanja licence, pod uslovom da je kod korisnika kome je pravio prestalo obezbeđana regularna deaktivacija Liddera.

Dislocirana stanica može biti i dislocirani server, što služi agencijama koje vode relativno veća preduzeća koja imaju potrebu za unosom velikog broja dokumenata, te im je neophodan i server sa terminalima da bi postigli sve što je potrebno. Maksimalni broj terminala je 3, što je maksimalan broj terminala u STD verziji.