Knjigovodstvo: Automatska analiza - Lidder

Uživo: u svakom trenutku ispred sebe imate sve relevante podatke i izveštaje bez ijednog klika!

Transkirpt: Kontekstna analiza 1


Prikazaćemo vam nešto za šta većina ljudi misli da nije moguće, a to je kontekstna analiza poslovanja koja oslikava trenutno stanje i koja radi bez ikakvih priprema i preuzimanja podataka.

Da biste kreirali običnu fakturu vama treba veliki broj podataka vezanih i za kupca i za artikle koje prodajete, i jedino u Lidder-u ne morate razne podatke zapisivati i dodatno preračunavati da bi ste ih iskoristili u razgovoru sa komitentom u toku fakturisanja, jer su svi podaci tu, spremni, analizirani i pojavljuju se samo onda kada treba i u odgovarajućoj formi.

Kad u fakturisanju nađete šifru kupca vi vidite sve osnovne podatke o njemu: naziv, adresu, telefone, kontakt osobu, pib, tekuće račune, sve. Tu je i lista vrsti poslovnih odnosa koje ste ostvarili sa tim komitentom, sa stanjem po svakoj vrsti.

Dodatni kvalitet jeste u tome da pre nego što nađete traženog komitenta krećući se kroz šifarnik vi dobijate podatke za svakog izabranog komitenta u listi. Tako da možete videti i da neko drugi mnogo duguje. I iako ne radite fakturu za njega vi možete preći na rentgen plaćanja koji će vam jasno pokazati da od ukupnog duga za više od pola kupac kasni sa plaćanjem, a da ostatak još nije dospeo za naplatu.

Ne napuštajući izbor komitenata vi pritiskom na jedan taster prelazite na izvod otvorenih stavki gde vidite svaku pojedinačnu fakturu, i to sve usput. Ali da se vratimo na kupca za koga radite fakturu.

Iz salda vrste odnosa vidite da vam on ne duguje i vama ostaje da sad razmislite o unapređenju prodaje uvođenjem dodatnih popusta. Lidder i tu ima odlične informacije za vas. Statistički podaci, kao što su na primer: angažovanost sredstava, prosečan broj dana kašnjenja i frekvencija prometa su dovoljni da odmah odlučite da li treba ili ne treba dati popust.

A rang lista dosad prodatih artikala tom kupcu sa iznosom zarade po svakom artiklu daće saznanje šta vam je u posebnom interesu da mu i ovaj put ponudite. Ovakve informacije vas stavljaju u bolju poziciju u daljim pregovorima koje ćete voditi za svaku stavku ove fakture. Kontekstna analiza kakvu ste videli daje vam prave informacije, a informacija je moć.