plate
Funkcionalna celina “Obračun zarada” ili “plate” u Lidderu, kao i inače pokriva CEO proces u vezi sa obračunom isplata, ne samo obračun i ne samo zarada zaposlenima.

Obračun isplata u Lidderu sadrži:

 • Osnovne matične i kadrovske podatke o svakom zaposlenom, tj. o svakom primaocu isplate,
 • Mogućnost zadavanja koeficijenata za radna mesta (po sistematizaciji ili po potrebi), za radne jedinice,
 • Mogućnost zadavanja ličnih koeficijenata stimulacije i destimulacije,
 • Praćenje i obračunavanje eventualnih internih kredita/otplata na rate po svakom zaposlenom,
 • Obračun mesnih samodoprinosa, toplog obroka, članarina za razne organizacije po zaposlenom (ili za sve zaposlene, na nivou isplatioca)
 • Obračun obustava koje mogu biti jednokratne ili za neki vremenski period (procentualno ili u fiksnom iznosu)
 • Mogućnost obračunavanja svih postojećih nadoknada/dodataka sa pripadajućim obračunom poreza i doprinosa, u i van radnog odnosa,
 • Mogućnost unosa “karneta”, tj. satnice rada po danu i po satima za svakog zaposlenog,
 • Mogućnost isplate zarade u više delova (maksimalno 4),
 • Automatsko izračunavanje minulog rada,
 • Automatsku izradu PPPPD obrasca sa pripremljenim slanjem na servis PU, na šta se čeka PU od 2014. godine
 • Štampanje i pregled rekapitulacija, spiskova za isplatu
 • Izrada, štampa i export u elektronsko bankarstvo svih potrebnih naloga za prenos sredstava,
 • Izrada isplatnih listića/obračuna zarada koji se automatski mogu slati na mail primaocima
 • Automatsku izrada M4 i popunjavanje PPP obrasca sa njihovim elektronskim eksportom,
 • Kartone primaoca i upis u kartone primaoca iz svakog obračuna
 • Automatsko vrlo detaljno knjiženje obračuna bilo koje isplate
 • Automatsko analitičko rasknjižavanje izvoda na kojem se pojavljuje jedna stavka iz objedinjene naplate
 • Lidder je u praksi testiran za obračun svakodnevnih isplata za 4000 lica.
 • … i sigurno ima još ponešto što smo zaboravili da napomenemo 🙂