crm Da biste imali stvarno kompletnu sliku Vašeg komitenta potrebne su Vam i informacije o komunikacijama koje ste imali sa njim, ali Vam ne treba poseban program jer ih možete evidentirati u Lidderu.

Ova funkcionalnost omogućava Vam detaljan pregled svih komunikacija sa klijentima na jednom mestu, što će Vam uštedeti vreme u svakodnevnom radu i kontaktu sa njima. Za svakog klijenta možete zasebno pratiti sve važne informacije koje ste zabeležili bilo Vi Bilo Vaše kolege, na osnovu čega imate uvid u ponašanje klijenata kao i njihove potrebe i navike. To će Vam dalje pomoći da uspešno i smisleno razvijate odnos sa njima i dodatno unapredite kvalitet svojih proizvoda/usluga. CRM u Lidderu podrazumeva i automatsku kontekstnu analizu, tako da dok gledate komunikaciju sa poslovnim partnerom ujedno vidite i šta je i kada kupovao, kolio ste vi na tome zaradili, koliko prosečno kasni ili plaća unapred, koliko i po čemu tačnio duguje, koliki ste kapital angažovali u njega – čak iako plaća na vreme… i tek tada je CRM, pravi CRM. Dakle, ne radi se o klasičnom CRMu koji je obično bez finansijskih podataka koji se, čak ako i ima mogućnosti, moraju unositi od nekud.

U Lidderu su SVI finansijski podaci i analize rada sa klijentom na JEDNOM mestu i to onda kada Vam najviše treba.

Kada je reč o informacijama u vezi sa komunikacijom sa klijentima, u Lidderu možete evidentirati detalje kao što su:
· vreme kada se desila komunikacija,
· tip komunikacije (telefonom, mejlom, na sastanku i sl.),
· rok za eventualno rešavanje problema ili dogovora iz komunikacije,
· ime operatera koji je komunikaciju obavio,
· tekst koji opisuje komunikaciju, tj. dogovor sa komitentom.
· komitentu važne datume i dokumente…

A sve ostale informacije Lidder već ima i prikazuje ih u jedinstvenom kontekst senzitivnom infopanelu i u e-Arhivi koja sve važne partnerove dokumente prikazuje odmah. Sve te informacije vidite zajedno i time dobijate stvarno kompletnu sliku poslovnog partnera.

U toku poslovne godine možete evidentirati sve komunikacije i moguće je definisati i ko tačno može da ima uvid u ove informacije.

Kombinacija svih informacija o komitentu (komunikacije i sve finansijske i poslovne informacije, kao i dokumente iz arhive (kao što su ugovori o saradnji, npr.) daje odličan osnov za dobro upravljanje odnosima sa komitentima. Iskoristite ovu mogućnost i krenite u evidentiranje svih važnijih komunikacija. Ukombinujte u svoje odnose sa kupcima i važne datume za komitenta na šta Vas Lidder može podsećati, kao i druge važne i korisne detalje i garantujemo da će Vam se uloženo vreme isplatiti kroz kvalitet eksterne ali i interne komunikacije u firmi jer će Vam Lidder tada davati stvarno kompletnu sliku komitenta, pa samim tim možete razgovarati “naoružani” svim pravim i aktuelnim informacijama.