e-arhiva Sistem e-Arhive u Lidderu omogućava da sva dokumenta koja se tiču vašeg poslovanja budu elektronski sačuvana i organizovana na jednom mestu, u okviru Liddera. Tako imate brz i jednostavan pristup svim dokumentima, bolju organizaciju rada i vremena, manji trošak čuvanja dokumentacije, ali i veću sigurnost jer ćete moći da najveći deo originalne poslovne dokumentacije smestite u podatke firme u samom Lidderu, a ne u registratore. Pritom, SVI podaci o Vašem poslovanju su na jednom mestu, a ne u posebnom programu.

Dokumentaciju koja vam stiže mejlom, kao i skeniranu ili fotografisanu dokumentaciju, možete kao prilog smestiti u Lidder i povezati sa dokumentom na koji se odnosi. Sve dodate priloge/dokumente možete klasifikovati i vezivati za konta, analitike, mesta troška, komercijaliste i slično i po tom obeležju lako ih pronaći kasnije, i to u samo nekoliko sekundi. Dokumenta koja ste vezali za dokument ćete uvek odmah videti i lako pregledati dok gledate neki dokument na ekranu, a dokumenta koje ste vezali za komitenta ili konto ili artikal će vam uvek biti pri ruci kada sa tim komitentom nesto radite. Nema, dakle, posebnog dokument menadžer programa u koji morate ulaziti ili izlaziti i tamo nešto tražiti.

Plan je da e-Arhiva u Lidderu podrži i klasifikaciju po kategorijama arhivske građe, pa bi tako e-arhiva u Lidderu, osim što je vrlo lako dostupna, onda kada Vam treba, bila jako dobra i za delovodnik i za arhivatorske poslove i predaju dokumentacije u nadležni arhiv, kao i za svakodnevni operativni prijem i slanje dokumenata i raspored i podelu zadataka iz dokumenata prema različitim zaposlenima ili procesima.

Mogućnosti su brojne i tu su, kao i sve drugo u Lidderu, kako biste još efikasnije radili svoj svakodnevni posao.