nova verzija Automatski web portal, sa Vašom ponudom, koji izvlači podatke iz onoga što Vi svakodnevno radite! Ideja je, da se Vi ne bavite zakupljivanjem domena, servera, održavanjem portala i sl. (a znamo da je to posao sam za sebe) već da, Lidder to sve radi za Vas dok Vi obavljate svoj svakodnevni posao.

Pored osnovne funkcije naručivanja Vašeg asortimana (tzv. “kupovina iz fotelje”), web portal nudi i prikaz raznih izveštaja koji se formiraju u Lidderu. Izveštaji kao što su Altmanov Z skor, Izveštaji o rezultatima poslovanja i dr. su namenjeni direktorima i menadžerima, koji u svakom trenutku, preko bilo kog smart telefona mogu pogledati kako napreduje njihovo poslovanje. Naravno, Vi birate koje podatke ćete plasirati na internet.

Moguće je i da komercijalisti sa terena naručuju u svoje ime i u ime svog kupca. Takođe, oni mogu pregledati i kartice komitenata, izveštaje o stanji robe, rang liste nabavljenih proizvoda i sl. Dakle, sve što Vi dozvolite da oni vide.

Da ne zaboravimo da napomenemo da ni ovde nema dupliranja posla, narudžbine koje stižu mailom, informacije radi, direktno uvozite direktno uvozite u (pro)fakturu. A podaci bitni za online na internetu se automatski ažuriraju kada Vama odgovara, na svakih 15 minuta, 1h ili jednom dnevno.

Knjigovodstvene agencije mogu iskoristiti ovu funkcionalnu celinu tako što će proširiti svoju ponudu i svojim klijentima omogućiti prodaju tj, naručivanje, putem interneta. Ili pak, ukoliko se ne radi o firmi koja se bavi prodajom, mogu olakšati sebi i ponuditi pregled izveštaja, kao što su npr. Izveštaj o dugovanjima/potraživanjima, Rang liste troškova i sl, kako bi svaki komitent imao informacije o svom poslovanju bez obzira na radno vreme 🙂 .

ili…