Lidder 10 proizvodnja Definisanje sastavnica gotovih proizvoda i poluproizvoda, automatska izrada kalkulacije gotovih proizvoda (ili poluproizvoda) sa automatskim razduženjem magacina materijala i – ili magacina poluproizvoda sa pravljenjem kompletnih naloga za knjiženje na pogonskom i finansijskom knjigovodstvu i automatskim knjiženjem isto kao i za nabavke materijala itd. Proizvodnja (kao i sve drugo) nema ograničenja po broju proknjiženih dokumenata. Ono što jeste ograničenje jeste sama priroda bilo koje proizvodnje: specifična je u smislu vođenja i praćenja onoliko koliko je specifičan proizvod. A proizvoda ima neograničeno mnogo.

Proizvodnja u Lidder-u je urađena sa jednom širinom koja bi trebalo da pokrije veći broj standardnih načina proizvodnje. Bez obzira da li se radi o procesu bez jasno određenih sastavnica i pravila do serijske industrijske proizvodnje bazirane na tačno definisanim sastavnicama i pravilima, sa detaljno razrađenom pratećom dokumentacijom, Lidder ima rešenje koje u većini slučajeva zadovoljava formalne i realne zahteve proizvođača.

Za serijsku proizvodnju Lidder omogućava: definisanje sastavnica materijala i troškova za gotove i poluproizvode, na osnovu toga automatsku izradu proizvodne kalkulacije za gotov ili poluproizvod, na kraju sa automatskim razduženjem magacina materijala (finansijskim i materijalnim) po svakoj proizvodnoj kalkulaciji, kao i pravljenjem kompletnog naloga za knjiženje na pogonskom i finansijskom knjigovodstvu.

Lidder za unikatnu, ali i sukcesivnu (dugotrajnu), proizvodnju omogućava drugi način praćenja gde je osnov zasebno knjiženje proizvodne kalkulacije i trebovanje materijala.
Proizvodnju može da prati i radni nalog, čiji broj se u procesu „sledljivosti“ evidentira kroz sva dokumenta u proizvodnji pa čak i na nalepnicama za ambalažu. Izrada doradnih kalkulacija u Lidder-u je vrlo jednostavna za upotrebu i, što je najbitnije, usko je vezana za osnovnu proizvodnu kalkulaciju, a sa opcijom „kontrola kvaliteta“ predstavlja odličan segment u praćenju „proizvodnje u toku“ kao i postproizvodnih procesa pre stavljanja u promet.