Lidder 10, MRS osnovna sredstvaEvidencija osnovnih sredstava, građevina, licenci, prava i tome slično po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama, zaduženim licima, sa mogućnošcu štampanja nalepnica sa ili bez bar kodova za svako osnovno sredstvo, izrada popisnih listi osnovnih sredstava, izrada specifikacije osnovnih sredstava po više kriterijuma, sa ili bez kontrole unetih početnih podataka (zbog prečestih grešaka u ranijim obračunima koji rade po “amortizacionim grupama” ili iz nekog drugog razloga pogrešno), automatski obračun amortizacije, revalorizacije, revalorizacije amortizacije i revalorizacije godišnje amortizacije sa automatskom korekcijom prethodno pogrešno amortizovanih sredstava i sa automatskim pravljenjem naloga i to za konto, za neku proizvoljno definisanu listu sredstava, i za pojedinačno sredstvo, ili za sva sredstva iz neke radne jedinice, za samo neko mesto troška ili već za neki od više načina na koji se sredstva mogu evidentirati, automatska izrada REV5, REV5a obrasca iz obračuna…

LIDDER može obrađivati maksimalno 60000 osnovnih sredstava po jednom šifarniku. Neke od navedenih opcija nisu potrebne od 2005, zbog prelaska na MRS, ali znajući naše zakonodavstvo, sve je moguće, pa i to da se za koju godinu vrati ono što je bilo nekad… ne bi bilo ni prvi ni poslednji put da se zbog usaglašenja sa nečim ili nekim, nešto promeni pa se posle to ponovo menja zbog istog tog… no, to nije tema ovog teksta.