lidder 10 mrs Funkcionalnosti Liddera koje bi spadale pod “robno/ materijalno/ magacinsko” ima baš dosta, ali da krenemo od glavnih: Lidder podržava fakturisanje na mnogo načina; kalkulisanje sa mnogo mogućnosti; razne interne transfere artikala i nivelacije sa dovoljno opcija da zadovolje sve standardne robne radnje; popisi se podrazumevaju, ali isto tako i praćenje rada ulaznih i izlaznih komisiona, kao i ulazno/izlaznih VP komisionih operacija (naravno, sve se vodi na posebnom, vanbilansnom knjigovodstvu ako se neko zapitao), kao i mnoge druge operacije koje se tiču proizvodnje…

Kako vidimo, Lidder ima sve što i šuma drugih modula u modularnim sistemima i to je već podrazumevano stanje, ali sledeću mogućnost nema ni jedan sistem, bez obzira na to koliko košta:

Lidder sve navedeno radi BEZ uprosečavanja bilo prodajne bilo nabavne cene iz bilo kog razloga i bilo kad osim kod razduženja materijala. Ako ste začuđeni ovom izjavom, to je sasvim normalno. Ovakvu mogućnost, ponavljamo, nema NIJEDAN proizvod BILO KOG kalibra.

Da ne zaboravimo, od raznih “robnih poslova” tu su i interne prenosnice – otpremnice, izlazi za sopstvenu potrošnju – kalo – lom – rastur, nivelisanje koeficijentom, prema dinarskom ili bodovnom cenovniku, pojedinačno samo za određenu količinu, za promenu poreza…, zatim popisne liste sa mnogo opcija koje pomažu pri radu, automatske odjave ali i specifikacije odjava, velika olakšanja izrade uvoza i izvoza omogućavanjem unosa iznosa u stranoj valuti, sa automatskim preračunavanjem u željenoj fazi unosa, rad sa bar kodovima, tj. automatizovanim štampanjem nalepnica sa/bez cena, sa/bez bar kodova, sa/bez zemlje porekla, rad sa bar kod čitačima “na kablu” u celom Liddderu, a sa bar kod čitačima sa svojom memorijom pri izradi faktura i popisa itd.