povezivanje konačne fakture sa avansnom iz prethodne godine

Način rada je uobičajen, u izradi konačne fakture kod pitanja „Povezuješ avans sa avansnom fakturom?” odgovarate sa DA, s tim da je ovog puta potrebno da držite i Shift, kako bi Vas Lidder pitao da li povezujete ovaj dokument sa avansnom fakturom iz prethodne poslovne godine. Ako odgovorite sa DA, Lidder će ponuditi da odaberete firmu u kojoj se nalazi željena avansna faktura i pitaće Vas za broj naloga.

I to je ceo posao. Nakon knjiženje ove fakture, Lidder Vas kao i do sada pita za njeno slanje na SEF i ukoliko želite ona će biti automatski poslata.

Brzo i jednostavno kao i sve u Lidderu.