Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2021. godinu i to nova na više načina jer je reč o novoj generaciji Liddera, koja je na ovaj način, kroz Educa Lidder, dostupna i svima koji žele da se upoznaju sa njegovim mogućnostima i da kroz rad u edukacionoj verziji nauče da rade u poslovnom, odnosno, računovodstvenom programu. Standardno, aktuelnu Educa verziju možete preuzeti sa našeg sajta bez ikakvih obaveza, kao što je to slučaj već 15 godina.

Kako ste i navikli, nova Educa radi JOŠ BRŽE I UZ JOŠ VEĆU AUTOMATIZACIJU! Ako ne znate šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima, saznajte ovde.

eduka

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Kako početi sa Lidder Educa 2021.

  • 1. Lidder Educa verziju zatražite ovde i ubrzo ćete dobiti link za preuzimanje instalacionog fajla.
    Ako već imate Eduku, pročitajte najpre napomenu u nastavku teksta.
  • 2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
  • 3. I to je to! Lidder Educa 2021. je spremna!*
*Napomena: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije moraju snimiti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu Educa verziju te učitati snimljene podatke u novu Eduku da bi nastavili sa radom. Mogućnost automatskog prelaska (upgrade-a) na novu verziju rezervisana je samo za licencne korisnike Liddera.


Zašto da preuzmete novu Educa verziju?

ZATO ŠTO JE JOŠ BOLJA OD PRETHODNE!
Evo i NAJZNAČAJNIJIH NOVINA u njoj:

· Elektronska arhiva, odnosno, e-Arhiva (arhiva dokumenata/priloga, elektronska dokumentacija preduzeća, delovodnik, arhiviranje i upravljanje dokumentima…)
· CRM (eng.Customer Relationship Management) – upravljanje odnosima s kupcima (podaci i informacije o ponašanju kupaca, praćenje kupaca, evidencija komunikacije i sl.)
· Help sa čestim pitanjima i odgovorima (najčećše računovodstvene nedoumice iz prakse i njihovo rešavanje u Lidderu)
· Automatska priprema naloga za plaćanje (bolja zamena za QR kod za plaćanje)
· Automatsko kreiranje finansijskih odobrenja
· Automatsko zatvaranje i prenos stanja sa pogonskog

Podsećamo i na odavno ugrađenu mogućnost da se direktno iz Liddera dokumenta šalju na mail komitenta i slično, a što je u skladu sa Zakonom o elektronskim, odnosno, e-fakturama čija primena je najavljena za 2022. godinu. Ovu mogućnost imaju i Lidder Educa korisnici. Dakle, iz Liddera jedan klik šalje dokument na mail komitenta 😊 bez trošenja vremena na pravljenje pdf dokumenta, otvaranja maila, unos adrese komitenta, dodavanje novog dokument kao prilog i tek onda slanje primaocu. Brzo i efikasno, kao i sve drugo u Lidderu!


Šta sve možete da radite/probate u najnovijoj EDUCA verziji Liddera

(Osnova nove Educa verzije je Lidder v10.94)

* Računovodstvo
* Materijalno, zalihe, skladišta
* Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
* Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
* Proizvodnja (sastavnice, recepture…)
* Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije…)
* Finansijska operativa (nalozi, računi…)
* Devizno sa obračunom kursnih razlika
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Automatski B2B Web portal za komitente
* Automatski Web portal za komercijaliste
* Automatski Web portal za menadžment
* Sledljivost kroz sistem LOT oznaka u trgovini i proizvodnji
* Automatska kontekstna statistička analiza
* Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
* Obračun i elektronska predaja PDV
* Automatsko kreiranje POPDV obrasca
* Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
* Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
* Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
* Uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Rad sa e-bankingom (Halcom i Office banking)
* Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
* Kontni plan postoji i na engleskom i nemačkom jeziku
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za preuzimanje kursa.
* Osnovna sredstva sa popisima i obračunom (OA/POA)
* Blagajna sa nalozima isplati/naplati
* Popisne liste i obračun popisa
* Kamate (konformne i proporcionalne)
* PPP-PO se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* 100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
* Praćenje realizacija po komercijalistima

A tu su i …
* Automatizacija kod korišćenja državne pomoći
* Registracija faktura za Korisnike javnih sredstava
* Direkt elektronski mejl servis za slanje dokumenata (e-fakture, e-računi, e-dokumenta…)
* Automatsko popunjavanje MB komitenta preko NBS servisa
* Dodatne opcije kod izrade avansa
* Fakturisanje polovne robe
* Nova oslobođenja i vrste vremena u obračunu isplata
* Mogućnost definisanja alternativnih naziva artikala
* Automatski JBKJS na osnovu PIBa
* Fakturisanje osnovnih sredstava
* Slanje grafičkih interaktivnih izveštaja na mejl
* Automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz VP i MP kalkulacije sada i sa datumom valute
* Uvoz početnog stanja iz Excel formata
* Automatsko popunjavanje OZ10 obrasca u obračunu isplata
* Praktična forma za jednostavno definisanje karakteristika svake grupe u okviru šifarnika
* Obračun prevoza u zasebnom obračunu
* Automatsko obračunavanje OA i POA obrasca
* Grupno obaveštavanje komitenata mejlom
* Pregled niza faktura za samo jednog kupca
* Samostalno otvaranje nove baze
* Samostalno zatvaranje/otvaranje poslovne godine
* Dodavanja dokumenata artiklu (npr. opis/garancija/deklaracija)
* Interni PDF printer
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
* Ugrađena multimedijalna podrška radu
* I brojne druge mogućnosti…

**Napomena u vezi sa instalacijom na zastarelom hardveru: Educa verziju možete instalirati i na starijim/zastarelim računarima. Međutim, smatramo da takve računarske konfiguracije ne treba koristiti. One nisu dobre za rad, pa ni za pregled mogućnosti Liddera. Ovde konkretnije mislimo na Windows XP, male razolucije (1366×768) i sisteme sa manje od 4GB RAMa.


educa obuka

Podsetnik za krajLidder Educa je dostupna svima poslednjih 15 godina i za to vreme preuzeta je više od 15.000 puta.

Educa verziju iskreno preporučujemo za učenje i korišćenje.

Za one koji žele više, tu su ostale verzije našeg Liddera – Start, Standard, Professional i Enterprise.Srećan rad!

Vaš Lidder Monolit tim

Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim i sličnim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka