minjonStručnost i ažurnost na visokom nivou.
Ocena zadovoljstva rada u Lidder-u: 10 / 10