Knjigovodstvo: Automatska analiza kod unosa robe - Lidder

Automatska kontekstna analiza je jedna od retkih, stvarno novih, softverskih tehnologija koja ima pravo da nosi to ime, a da je nastala kod nas u zemlji. U ovom delu videćete kako se kontekstna analiza ponaša pri unosu robnih stavki u dokument…

Transkript: Kontekstna analiza 2


Pretpostavljamo da ste videli kakvu moć daje konktekstna analiza u toku inicijalnog kontakta sa komitentom. A sad pogledajte kako pomaže pri unosu robnih stavki. Kontekstna analiza direktno servira prave podatke u toku biranja artikala, što je osnova unosa svakog dokumenta, pa i ove fakture.

Pored osnovnih podataka, tu su i podaci o stanju izabranog artikla u svakom magacinu, sa rezervisanim količinama i količinama u izradi, ako je u pitanju magacin gotovih proizvoda. Zatim, korišćenjem tastera strelica možete videti sve nabavke, kao i listu svih faktura koje sadrže dati artikal sa prodajnom cenom i odabranim rabatom, gde možete proveriti da li ste dosad ovaj artikal prodavali izabranom komitentu, i po kojoj ceni.

U toku razgovora sa komitentom, vredna informacija može biti grafički prikaz lagera kroz period, što vam može omogućiti odličan uvid i kontrolu zaliha. Prelaskom na grafički prikaz toka prodaje artikla dobijate odličan prikaz stanja zaliha, nabavne vrednosti, kao i visinu razlike u ceni.

Na grafikonu vidite veoma stabilnu nabavnu cenu, što vam, na primer, omogućava da komitentu potvrdite stabilnu prodajnu cenu u narednom periodu. Pogledom na podatke o najboljem kupcu dobijate, u ovom primeru, vrlo interesantan podatak. Najbolji kupac nije ovaj kome fakturišete, što znači da u sledećoj nabavci morate uzeti u obzir i moguće potrebe vašeg najboljeg kupca.

U obzir treba uzeti i druge kupce koji će se videti kada strelicom pređete na rang listu kupaca. Sve do sada pomenute i mnoge druge analize možete dobiti na pritisak tastera, dok birate stavku i razgovarate sa komitentom kome fakturišete. Lidder na ovaj način od vas pravi pregovarača koji zna pravu meru isplativosti i onoga što komitent može da prihvati i plati. Kontekstna analiza kakvu ste videli daje vam prave indformacije, a informacija je moć.