Morate li biti „programer“ da biste pokrenuli program?


Možda nećete verovati, ali postoje primeri gde ulazak u program podrazumeva menjanje 2 operativna sistema, kucanje 4 adrese i unošenje 5 šifara, gde se „skriveno“, iza desetine klikova, nalazi neki program.

munje_oblak_haos Ako se treba pomočuti da bi se uopšte došlo do početnog ekrana jer zahteva par minuta startovanja, par ulazaka i izlazaka u toku dana, pa zatim par ponovljenih operacija i još samo par priprema i prevođenja nekih fajlova i fajli sa prebacivanjem na neke servere pa sa njih… onda se do pravog posla dolazi tek na kraju petljanja sa programima i tehnologijom. Kako je to onda tehnologija koja Vam pomaže kada Vam za početak rada, tj startovanje programa treba par sati nedeljno !? Setite se, par minuta, par komandi, par kompjutera, par šifara, par penetracija, pa puta broj “fajli”, pa puta broj zaposlenih, pa puta broj objekata…

Za tih mnogo minuta, koje troše zaposleni svakog dana na ulaženje i izlaženje iz raznih modula, editovanje desetine excel i sličnih fajlova, plus stalni kontakt sa podrškom takvih sistema, možemo reći da su u najmanju ruku gubljenje Vašeg, a i njihovog, dragocenog vremena, a zapravo su ogroman nepotrebni trošak. Program (jednina) po definiciji treba da olakša posao, a ne da zadaje nove probleme zbog svojih specifičnosti i specifičnosti različitih operativnih sistema rada, excela i tome slično. Softver makar ne treba da otežava postojeći poslovni proces, ako ga već ne ubrzava. Neprocenjivo je koliko ovakve situacije smanjuju produktivnost zaposlenih! Na opisani način umesto da kompjuteri opslužuju zaposlene, zaposleni „opslužuju“ kompjutere.

Vreme – jedini ne obnovljivi resurs


Kada je firma iz zamišljenog primera kupovala taj sistem-skup programa i modula, verovatno je to delovalo kao najbolje moguće rešenje. Rešenje od kojeg ne postoji bolje jer nije znala da ulazak u program, koji se mora ponavljati za svaki objekat, tako izgleda. Nije znala ni da korišćenje više operativnih sistema u isto vreme donosti razne nove probleme. Takođe nije znala da se to tako uopšte ne radi. Dobili su uveravanje da će podrška UVEK biti tu… i bila je. I jeste. Godinama. Jer, što je lošije sistem zamišljen, to je svakodnevna podrška neophodnija.
vreme_novac
Rešenje koje su kupili preko preporuke i vodili se onom „ako valja njemu i meni će“ prvo im je dupliralo vreme za rad, a zatim donelo dosta novog ručnog posla. Pitanje se samo nameće, zašto tako? Zašto toliko i volje i kapaciteta i resursa bacati na poslove koji se u profesionalnom poslovnom softveru rade automatski ili za 2 minuta? Zato što je neko rekao da ne može bolje i da svi tako rade? To je loš razlog.

Sve će to jednom proći…


Veliko trošenje vremena dovodi do situacije da svoje ključne ljude zarobljavate rutinskim poslovima. Ne koristite njihov potencijal, jer oni opslužuju softver, a ne obratno. Umesto da iskoriste svoje veštine, kapacitete i vreme da rade na unapređenju poslovnog procesa, da povećaju produktivnost, efikasnost, oni se bakću sa prevlačenjem i prevođenjem podataka. To što im treba 3 dana (jer startovanje zahteva 2 minuta, onda to x 5 ulazaka i izlazaka u toku jednog dana, pa x 15 ponovljenih operacija, pa x 22 pripreme i prevođenja fajlova i fajli sa prebacivanjem na neke servere pa sa njih, pa x 20 radnih dana, pa to sve x 4 zaposlena… ) umesto samo 2 minuta u dobro osmišljenom sistemu… to Vas ozbiljno košta. Dobar softver opslužuje zaopslene dok rade za Vas, ne obratno.

Iz grešaka treba učiti…


pescani_sat_3_min Ljudi smo, grešimo i učimo iz grešaka koje, iz ovih ili onih razloga, napravimo. Ne treba ih ponavljati, niti im se prepuštati, već treba promeniti ono zbog čega nastaju. Rešenje uvek postoji, tako i sada. Mi ga delimo sa Vama: Lidder 10 MRS je rešenje koje će Vam dokazati
  • da ulazak u program traje 20 sekundi, jednom dnevno
  • da se skoro svi izveštaji stvarno mogu uraditi za 3 minuta, a ne za ceo dan
  • da je dovoljno jednom, na jednom mestu, uneti podatke
  • da poslove „iza kulisa“ (kojih ima podosta), profesionalni poslovni softver radi automatski
  • da dodatne excel tabele nisu potrebne nikad, pa ni radi kontrole
  • da profesionalni softver ne zadaje nove poslove, već Vas odmenjuje kod postojećih.

Sada kada znate da je moguće, i da niste jedini (ukoliko Vam je ovo zaličilo na nešto vrlo poznato), javite se da Vas saslušamo i da Vam pokažemo rešenje. Naši telefoni su 013 300 013 i 013 300 010.

Prethodni blog post: Koliko poslovni softver stvarno pomaže u procesu svakodnevnog odlučivanja?