Uoči početka primene novog načina evidentiranja PDVa, Zakon je ponovo izmenjen…

…ali radimo i na tome pa će korisnicima LIDDERa za samo nekoliko dana biti dostupna nova verzija 10.68 sa svim zakonskim izmenama koje se tiču novog načina iskazivanja PDV, što je objašnjeno u novom Pravilniku o evidenciji PDV.



Radite pametnije, a ne više! Lidder 10 MRS!
Naporno smo radili i trudili se da, iako je reč o krupnim promenama, Vi to ne primetite u svakodnevnom radu.

Upravo zbog brojnih tehničkih izmena biće neophodno da pre preuzimanja verzije 10.68 u Lidderu već imate instaliranu verziju 10.67.

Proverite da li već radite u potrebnoj verziji, a ako to nije slučaj obavezno najpre instalirajte pomenutu verziju 10.67.