Rešenje Telekomove blokade
Telekom je početkom marta odlučio da, iz nepoznatih razloga, blokira internet saobraćaj preko porta koji služi direktnom slanju maila, te korisnici Telekoma nisu mogli direktno slati mail putem Lidder servera. Zbog ovoga smo omogućili izbor broja porta što se nalazi odmah ispod podešavanja za SMTP server (servis/opcije/lidder/mail) gde preporučujemo izbor porta 587 koji može poslužiti u slučajevima kada dobijate poruku “connection time out” ili tome slično pri direktnom slanju maila iz Liddera.

Nova jedinica mere ” SJ “
Dodata je nova jedinica mere pod nazivom ” SJ ” što označava setvenu jedinicu.

Dodatna kontrola akont. isplata
Akontacioni obračun isplata se pri konačnom obračunu od sada kontorliše, i ako akontacije sadrže vrste primanja ili lica koja ne postoje u konačnoj dobija se upozorenje.

Konačna iz akontacije – “na dugme”
Komanda / taster za kopiranje obračuna u novi obračun koji se nalazi sa desne strane liste obračuna od sada može kopirati i akontaciju: Od nje će napraviti konačan obračun za taj mesec, s tim da će kopirati sve elemente akontacije uključujući i karnet ako postoji.

Dodata specifikacija obustava
U obračunu isplata, u korak 4.3 dodata je mogućnost štampe specifikacije obustava. Nakon pritiska na taster specifikacija obustava otvara se dodatni prostor za odabir primaoca obustava kojih možete obeležiti jedan ili više i taster za štampu kojim se dobija specifikacija po svakom obeleženom primaocu.

Novi rad sa nalozima za prenos
Na mestu tastera za štampu specifikacije naloga nalazi se taster kojim se pokreće poseban prozor u kome se može detaljnije upravljati štampom i izvozom naloga i iz kojeg se može odštamapti i specifikacija naloga za prenos. Pri radu sa nalozima za prenos iz ovog novog prozora moguće je uraditi dosta toga što do sada nije bilo moguće, pa preporučujemo čitanje kratkog helpa (pritiskom na F1) radi upoznavanja. Bitne mogućnosti su štampanje selektovanih naloga sa proizvoljnim datumom ili bez njega, laka promena računa sa koga se vrši prenos za jedan ili za sve selektovane naloge, štampa ili izvoz selektovanih naloga, promena većine podataka na nalozima pre štampe i slično.

U matičnim podacima lica je od sada moguće uključiti opciju “početni mesec staža” koja se nalazi u okviru grupe “dodatni info” kojom se tom licu u staž računa i mesec u kome je lice prijavljeno. Ova opcija praktično povećava staž za jedan mesec pa budite pažljivi kod uključivanja ove opcije za lica koja su već imala obračune.

Obračun isplata je u delu priprema obračuna dobio mogućnost automatskog obeležavanja svih lica u pripremi da su aktivna u tom obračunu komandom Ctrl+A kao i mogućnost obrtanja oznake “aktivan” svim licima komandom Ctrl+I. Ovo je korisno u listama sa stotinama i hiljadama lica gde je potrebno aktivirati ili deaktivirati samo manji broj članova.

Kontiranje knjiženja isplata je prošireno radi omogućavanja posebnog kontiranja knjiženja poreza i doprinosa za nadoknade za porodiljsko odsustvo kao i druge vrste koje se refundiraju.

Vrste rada “Državni praznik”, “Godišnji odmor”, “Rad na državni praznik”, “Noćni rad” i “Prekovremeni rad” su dodate još po par puta da bi se mogle koristiti zajedno sa šiframa redovnog rada u inostranstvu (ŠPU 102), kod stranca (ŠPU 103) i posebno za osobe sa invaliditetom (ŠPU 105).

Zbog česte potrebe za paralelnom upotrebom bolovanja do 30 dana sa koeficijentom 0.65 i bolovanja sa koeficijentom 1, dodata je nova vrsta vremena pod šifrom 121 na kojoj se nalazi bolovanje do 30 dana sa koeficijentom 1. Bolovanje do 30 dana sa koeficijentom 0.65 se i dalje nalazi na šifri 11 u karnetu.

Privremeni i povremeni poslovi iz radnog odnosa (šifre 150 i 151) su prebačene iz dodataka u karnet jer je potrebno da imaju dane i sate prilikom obračuna.

PK1 knjiga više neće uzimati knjiženja iz vrste dokumenta knjiženja ulaznih troškova (72) u kolonu nabavne vrednosti robe (kolona 12) što se, greškom, počelo dešavati od prethodne verzije.

Promena kontnog okvira od sada prihvata unos konta klase nula: potrebno je uneti vodeću nulu da bi Lidder konto prihvatio kao konto klase nula a ne kao trocifreni konto. Sa ovom promenom Lidder je liste preknjižavanja postavio na fabričke vrednosti.